Художній простір і час — визначення

 

Художній простір і час — визначення

 

Відображаючи дійсність, мистецтво не може не відображати і часопросторові форми її існування.

Простір і час у мистецтві — це універсальні визначення художнього образу.

Специфіка художнього простору полягає в тому, що він є художньо-відображеним простором і має естетичний зміст. Митець у своєму творі, відтворюючи реальний простір, разом із тим фор­мує певний художній простір, у якому відбуваються події. Цей простір може бути великим і охоплювати кілька країн або вихо­дити за межі земної планети, або ж навіть звужуватися до тіс­них меж однієї кімнати.

Художній час є способом існування мистецтва, одним із засо­бів оволодіння соціальним та індивідуальним часом, його відтво­рення та творення, збереження та перетворення. У XX ст. відбу­ваються суттєві зміни в художній практиці. Поширюється вільна (монтажна) форма композиції літературних творів. Майже одно­часно з’являються безсюжетна література, безпредметний живо­пис, атональна музика, абстрактна скульптура.

 

Пошук на сайті: