Особливості роману «Вершники» Ю. Яновського

 

«Вершники»—перлина творчості Ю. Яновського. П. Г. Тичина сказав, що саме цим романом новітня українська література склала екзамен на атестат зрілості. Тема громадянської війни постає у творі по-справжньому героїчною й романтичною. Автор правдиво показує трагедію цілої родини Половців, яких револю­ція розкидала по різні ідеологічні фронти.

Особливо яскраво виявилася в цьому творі композиційна май­стерність Яновського. Роман складається із восьми сюжетно завер­шених новел («Подвійне коло», «Дитинство», «Шаланда в морі», «Батальйон Шведа», «Лист у вічність», «Чубенко, командир полку», «Шлях армій», «Адаменко»), які в сукупності переда­ють панораму періоду громадянської війни.

«Вершники» — новелістичний роман.

•     Роман складається з восьми композиційно й сюжетно пов’я­заних новел.

•    Відсутність хронологічної послідовності в розгортанні подій.

•    Використання кінематографічного прийому монтажу «кадрів».

•    Має ознаки народної думи, героїчної поеми,новели.

•     Виняткових героїв автор показує у виняткових обставинах.

•     Головний мотив — розпад людського роду, що почався з рево­люцією.

•     Правдивість і типовість у відтворенні історичних подій та зма­люванні дійових осіб.

Проблеми порушені в романі

•     Трагедія роду й народу.

•     Розпад родини заради ідеї.

•     Революція і народ.

•     Політичні платформи різних партій і політичних сил.

•     Відданість справі.

•     Творча праця та духовні цінності.

•     Проблема братовбивчої громадянської війни.

Роман розпочинається новелою «Подвійне коло». Автор зразу вводить нас у шквал гарячих подій літа 1919 року. На степових просторах ллється кров чотирьох братів, обдурених, осліплених ворожими проповідями шовіністів і монархістів, націоналістів і анархістів.

Новела «Подвійне коло» (коло інтересів класових і родин­них) — класичний зразок художнього втілення болючих роздумів митця про непростий час в історії свого народу, коли брат уби­ває брата. Той «умовний» бій у степу під Компановкою символі­зує собою всю складну ситуацію в Україні під час громадянської війни. І хоча врешті-решт перемагає інтернаціональний загін Івана Половця, але емоційний акцент зовсім на іншому — автор не підтримує цю криваву різню, хоча вона й задля нового життя.