Одним з етапів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури є за­вдання з розгорнутою відповіддю — створення власного письмового висловлення на дискусійну тему. Воно вимагає застосування вмінь формулювати й обстоювати власну думку, аргументувати, наводити приклади для підтвердження своїх думок, робити висновки, логічно й послідовно викла­дати думки у зв’язному тексті й передбачає виявлення рівня знань учасників ЗНО з національної та світової літератури, історії, мистецтва.

 

Як написати "Власне Висловлення" на ЗНО з української мови та літератури?

 

 

Зразки власних висловлень на ЗНО з української мови талітератури 

Твір на тему: «Головне в житті — це саме життя, найвища цінність на землі»

Твір на тему: «Хто в Україні гідний називатися патріотом»

Твір на тему: «Неосвіченість — ніч ро­зуму, ніч безмісячна і беззоряна»

Твір на тему: «Характер людини творить її долю»

Твір на тему: «Чи потрібний сучасним людям етикет»

Твір на тему: «Народні традиції— це культурна спадщина народу чи пережиток минулого?»

Твір на тему: «...Мова є критерієм того, на якому рівні перебуває людська культура»

Твір на тему: «Час не має влади над коханням»

Твір на тему: «Здоров’я — найвища цінність»

Твір на тему: «Сильного доля веде — слабкого волочить»

Твір на тему: «Справжній інтелігент — це людина «духу»

Твір на тему: «Які людські якості найбільше потрібні молоді в сучасному світі»