Левко Боровиковський - Вивідка

ВИВІДКА

1

В чистім полі 
Дві тополі, 
Під топольми криниченька, 
В ній холодна водиченька. 
Там дівчина 
Чорнобрива 
З криниченьки воду брала, 
З козаченьком розмовляла: 
«Козаченьку, 
Бурлаченьку, 
Зелененький барвіноньку! 
Сватай мене, дівчиноньку!» — 
«Дівчинонько, 
Рибчинонько! 
Ой рад би я тебе сватать, 
Та боюся твого брата. 
Ой Галочко, 
Коханочко! 
Отруй, серце, свого брата — 
Тоді буду тебе сватать».— 
«Де ж отрути 
Роздобути? 
Умер батько, вмерла мати, 
Не навчили чарувати».— 
«Ой дівчино, 
Сиротино! 
Стоять в полі дві ялини, 
На ялині дві гадини. 
Вийди, Ганно, 
В поле рано: 
Там ялину сонце пече, 
А з гадини ропа тече: 
Пригни спину 
Під ялину. 
Підстав, дівко, коновочку, 
Під гадючу головочку. 
Брат твій Марко 
На ярмарку: 
Навари ти йому пива, 
Щоб їм брата отруїла». 
В неділеньку 
Веселеньку 
Брат з ярмарку приїжджає, 
Сестра брата привітає. 
Брату пива 
Виносила: 
«Напийсь, брате, того пива, 
Що я вчора наварила». 
Не п’є Марко 
Тії чарки: 
«Напийсь, сестро, вперед сама, 
Щоб не звела мене з ума». 
Сестра-змія 
Поблідніла: 
«Пила, брате, вже я сама, 
Се для тебе зоставила». 
Братик пивця 
Як напився, 
За серденько ухватився 
І з коника повалився: 
«Яке диво, 
Твоє пиво? — 
За серденько ухватило, 
З вороного повалило!.» 

2

В чистім полі 
Дві тополі: 
Під топольми криниченька, 
В ній холодна водиченька. 
Там дівчина 
Чорнобрива 
З криниченьки воду брала, 
З козаченьком розмовляла: 
«Козаченьку, 
Бурлаченьку, 
Зелененький барвіноньку! 
Сватай мене, дівчиноньку!»— 
«Дівчинонько, 
Рибчинонько! 
Твоє пиво, пиво-диво, 
Брата за серце схватило, 
І схватило, 
І звалило 
З кониченька вороного, 
Струїш мене, молодого! 
За науку, 
Зміє-суко, 
Тепер іди — хоть за ката: 
Отруїла свого брата!».

Пошук на сайті: