Рибалка (Критика, коментарі до твору, пояснення (стисло)) - Петро Гулак-Артемовський

Рибалка 

МАЛОРОСІЙСЬКА БАЛАДА 
Вода шумить!.. Вода ґуля!.. 

На березі Рибалка молоденький 

На поплавець глядить і примовля: 

— Ловіться, рибочки, великі і маленькі! 

Що рибка смик — то серце тьох!.. 

Серденько щось Рибалочці віщує: 

Чи то тугу, чи то переполох, 

Чи то коханнячко?.. Не зна він, — а сумує! 

Сумує він, — аж ось реве. 

Аж ось гуде, і хвиля утікає!.. 

Аж гульк!., з води Дівчинонька пливе, 

1 косу зчісує, і брівками моргає!.. 

Вона й морга, вона й співа: 

— Гей, гей! не надь, Рибалко молоденький. 

На зрадний гак ні щуки, ні лина!.. 

Нащо ти нівечиш мій рід і плід любенький? 

Коли б ти знав, як Рибалкам 

У морі жить із рибками гарненько. 

Ти б сам пірнув на дно к линам 

І парубоцькеє оддав би нам серденько! 

Ти ж бачиш сам, — не скажеш: ні, 

— Як сонечко і місяць червоненький 

— Хлюпощуться у нас в воді на дні 

— І із води на світ виходять веселенькі! Ти ж бачиш сам, як в темну ніч 

Блищать у нас зіроньки під водою. 

Ходи ж до нас, покинь ти удку пріч, — 

Зо мною будеш жить, як брат живе з сестрою! Зирни сюди!.. Чи се ж вода?.. 

Се дзеркало, — глянь на свою уроду!.. 

Ой, я не з тим прийшла сюда, 

Щоб намовлять з води на парубка невзгоду! Вода шумить!.. Вода гуде... 

І ніженьки по кісточки займає!.. 

Рибалка встав, Рибалка йде. 

То спиниться, то вп’ять все глибшенько пірнає!.. Вона ж морга, вона й співа... 

Гульк!.. — приснули на синім морі скалки!.. 

Рибалка хлюп!.. За ним шубовсть вона!.. 

І більше вже ніде не бачили Рибалки!.. Критика, коментарі до твору, пояснення (стисло) 

Сюжет балади "Рибалка" навіяний П. Гулаку-Артемовському відомим твором видатного німецького поета Ґете. Але твір має виразні національні ознаки, наближений до фольклорного твору високою емоційністю (вживається багато окличних речень, звертань, вигуків), вживанням зменшувально-пестливих слів, використанням казково-легендарного сюжету про зваблення молодих рибалок міфічними річковими істотами —русалками. Романтично налаштований юнак, який прагнув кохання, піддався чарам Дівчиноньки і пропав на дні ріки. 

Пошук на сайті: