Свіччине весілля – Іван Кочерга

I в сiцевих многажди обретахся.

Яка ж смачна! А губи, яко мед!

А пишна та гаряча, як пампушка.

Коли б її ти прелестi узрєл,

То духом би i плотiю воспрянул.

Ф о к а

Та де ж вона, прелесниця сiя?

С и м е о н

Отутечки – тепер вже недалеко.

В завулку, де шинок, за кушнiром.

Не в кушнiра, а проти – у дворi.

Отут i єсть Капернаум сей злачний,

Iде же аз многажди согрєших.

Ф о к а

Ну, то ходiм, бодай тебе крутило,

В Капернаум, до того кушнiра.

С и м е о н

Не в кушнiра, кажу тобi, а проти.

Ф о к а

Чи в кушнiра, чи проти – все їдно,

Аби пустила пiд рядно.

Виходять хитаючись праворуч.

IV

З глибини виходить Меланка зi свiчкою в лiхтарi, яку вона захищає киреєю. Кирея й чудове вбрання заляпанi болотом, подертi, руки подряпанi в кров. Але свiчка горить.

М е л а н к а

Вже сил нема… Але вже, мабуть, близько.

О, тiльки б сили стало донести…

О, тiльки б тут не впасти на дорозi,

Як падала на тiй слизькiй горi…

Не чую нiг… Лице горить од вiтру,

Тремтять колiна… руки всi в кровi

I змерзли… i не держать лiхтаря…

О боже ж мiй, знов хвища налетiла,

Згасає вогник… гасне вогник мiй…

I захисту… i захисту немає…

(Майже падає на церковнi сходи лiворуч, прикриваюча всiм тiлом лiхтар).

О, не гаси, о, не гаси, благаю,

О вiтре любий, мого лiхтаря!

Ти ж вiльний… цiлий свiт перед тобою,

Лети мерщiй на поле, до Днiпра.

Мене ж не муч, нещасну, – пожалiй

Хоч ти мене, о вiтре, вiтре мiй!

(Плаче. Пiдводиться хитаючись i робить кiлька крокiв).

Здається, тихше… змилосердивсь… зник…

О, тiльки б тут нiхто не зачепив…

О боже… хтось iде.

Тiкає. З лiвого боку виходить новий дозiр iз смолоскипами i осмником на чолi.

Жовнiри заступають їй дорогу.

О с м н и к

Стiй! Хто iде?

Ще з лiхтарем? Куди це ти iдеш?

Не знаєш, що ходить тепер не вiльно?

Берiть її!

М е л а н к а

Нi, нi! Що кажеш ти?

Мене не можна затримать – не можна,

В мене наказ од пана воєводи,

I цей лiхтар – ти бачиш – я його

До Порубу повинна донести –

До Порубу, щоб визволить людину –

Його ж скарають – чуєш ти? – i я

Тут гаяти не можу i хвилини.

Ось цей наказ.

О с м н и к

Немає нам часу.

Ходiм до замку – писар розбере.

М е л а н к а

Ти збожеволiв! Я… до замку знов?

По тiй горi! Нi, нi, смiєшся ти.

Тобi ж кажу, не маю я хвилини,

Його скарають.

О с м н и к

Заберiть її!

Жовнiри беруть Меланку за плечi, вона виривається.

М е л а н к а

О, змилуйся! Якби ти тiльки знав,

Де я була. Яку терпiла муку…

Коли з гори несла оцей лiхтар,

О, подивись… в багнi, в кровi всi руки.

Промокла вся, замерзла… скiльки раз

Зривалася i падала я з кручi,

I в розпачi, щоб вогник не погас,

Чiплялася за терен я колючий…

Пiдводилась… i знову йшла i йшла,

Не чула нiг, не бачила дороги,

Нi диких псiв, що кидались пiд ноги,

Нi бурi, що лице моє сiкла!

Не чула я, не бачила нiчого,

Бо iншої не вiдала мети –

Як вогник цей незгасним донести.

I донесла… Ти ж бачиш, вiн горить.

Не згаснув вiн, мiй огник неоцiнний,

Хай блимає вiн ледве, хай тремтить,

Але живий – i не менi однiй

Засвiтить вiн в нещасну цю годину…

Невже ж у тебе стiльки зла,

Щоби вiднять у мене те єдине,

Що я крiзь терн i бурю пронесла!

О с м н и к

Говориш добре, дiвчино, – проте

Нема часу з тобою розмовляти,

Ходiм до замку.

М е л а н к а

(зриває з шиї намисто з дукатами).

Бачиш цi дукати,

Намисто це чудове, дороге –

Вiзьми його i вiдпусти, благаю,

О, вiдпусти, благаю, ти мене!

О с м н и к

(бере намисто).

Хай буде так! Iди! Рушаймо далi!

М е л а н к а

О, дякую.

(Дозiр проходить).

Тепер мерщiй, мерщiй!

О, тiльки б знов нiхто не зачепив.

V

З правого боку вертаються Симеон i Фока.

Ф о к а

А щоб тебе з таким Капернаумом!

Замiсть дiвчат дрючком по головi.

С и м е о н

На бiса ж ти полiз до кушнiра?

О йолопе! Не в кушнiра, а проти.

Ф о к а

Чи ти здурiв! Ти ж сам туди полiз.

С и м е о н

Та ну тебе… Стривай. Знайшли! Вона!

(Бiжить до Меланки й хапає її за кирею).

Є дiвчина! Та ще яка красуня.

Ще з лiхтарем. Якраз з Капернаума!

Ну, то веди ж скорiше нас до себе,

В Капернаум солодкої утiхи.

Ф о к а

(обiймає її з другого боку).

А поки що – сладчайше поцiлуй.

М е л а н к а

(вiдштовхує Фоку).

Геть, блудники, ледаща довгополi!

Не сором вам чiплятись до дiвчат?

Штовхає Симеона, той падає, сама тiкає в глибину.

Ф о к а

Оце тобi Капернаум солодкий!

С и м е о н

Єго же й ти, здається, воспрiя?

Ф о к а

Ну й халепа! Невже на цiлий Київ

Не залишилось жодної повiї?

Чи бурею куди їх занесло?

С и м е о н

Стривай, я здумав. Ось в чому причина!

Не в кушнiра, а в бондаря вона –

Ходiм мерщiй. Тепер я пам'ятаю.

Тягне його знову праворуч.

Ф о к а

Е, нi, стривай. Це зовсiм iнша рiч.

У кушнiра, бач, легкий причандал,

I то макiтри нашi постраждали.

А в бондаря залiзне все: струги,

Уторники 1 якiсь там, молотки,

Як дасть раза – то вже амiнь, не встанеш.

1 Уторники – iнструменти для виготовлення уторiв – жолобiв на краях бочки, в якi вставляють дно.

С и м е о н

О маловiрний! Та навiщо ж вiн

Даватиме? То ж бондар – не кушнiр.

Ходiм мерщiй.

Ф о к а

Е, нi, стривай, коли ж

У бондаря… такi, бач, молотки…

Виходять обоє.

VI

М е л а н к а

(вертається).

Пропало все – погаснув мiй лiхтар…

I що ж тепер… i що ж тепер робити…

Кого благать… кого? Одна вночi,

Беззахисна, безсила, безпорадна…

Розчавлена надсильним тягарем…

(Сiдає на церковних сходах i плаче).

О боже мiй! За що даремну муку

На мене ти, нещасную, поклав?

За що ж мене довiв ти до розпуки,

Навiщо путь тернисту я пройшла!

Чи для того ж в борнi я знемагала,

Чи для того мiй огник берегла,

Щоб вiн загас, а я отут упала

I втратила надiю всю мою…

Нема в тобi нi правди, нi жалю…

(Завмерла в безвихiднiй тузi).

З глибини виходить якийсь поважний, гладкий городянин у довгому сукняному кожусi з засвiченим лiхтарем у руцi.

М е л а н к а

(придивляється).

О боже мiй… Невже… невже вогонь…

Невже вогонь менi ти посилаєш…

Так… так… лiхтар…

(Пiдводиться).

О, тiльки б не дозiр…

Нi, нi… це так…

(Метнулася назустрiч).

Добривечiр, мiй пане!

Дозволь огню у тебе попрохать.

Спiзнилась я i заблудила трошки.

Городянин спиняється i, пiднявши вгору лiхтар, дивиться суворо на Меланку.

Г о р о д я н и н

Геть, одчепись, лахудро безсоромна!

Як смiєш ти до чесних громадян

На вулицi зухвало так чiплятись!

Iще вогню їй треба! Подивись

Попереду, до чого ти подiбна.

По всiх ярах качалася в багнi.

Геть, проклята!

(Замахується цiпком).

Бо так тебе огрiю,

Що без огню в болото полетиш.

Проходить. Меланка з жахом кидається в свiй куток i ревно плаче.

М е л а н к а

Ще не кiнець… Ще, мабуть, не до дна

Свою весiльну випила я чару…

(Застигла в нiмiй розпуцi).

VII

З глибини виходить хмурий Козека, що веде до кляштора закутану в хутряну кирею Гiльду. Позаду слуга несе лiхтар.

Г i л ь д а

Далеко ще? Чи скоро той Конвент?

Ти, мабуть, сам дороги тут не знаєш.

К о з е к а

То не моя причина, що вночi

Проїхати не можна в цих завулках

I конi там загрузнули в багнi.

Тепер вже близько.

Г i л ь д а

Тихше. Постривай.

Хтось плаче тут… чи жiнка… чи дитина.

Здається, тут… Дай свiтло – посвiти.

(Схиляється над Меланкою).

Якась нещасна…

(Доторкується до її плеча).

Слухай-но. Хто ти?

Чого ти тут, сердешна, притулилась?

Меланка опам'яталася й дивиться на неї нетямущим поглядом, не пiдводячись, проте, з мiсця.

М е л а н к а

О, не жени… О, не жени, благаю.

Мене весь час тут мучили… кляли,

Знесилена, здрiмалась я… на мить,

Бо згаснула… бо згаснула надiя…

Гiл ьд а

О дiвчина нещасна!

К о з е к а

Це ж вона!

Це ж Свiччина Меланка!

Меланка отямилася, зривається на ноги.

М е л а н к а

Боже ж мiй!

В тебе є свiтло! Дай менi, благаю,

О, засвiти, благаю, мiй лiхтар!

Мерщiй, мерщiй! Ти ж бачиш, ось наказ:

Коли я свiчку в Поруб донесу,

Тодi його я визволю од смертi…

Вiн був погас. Але воскресла знов,

Воскресла знов тепер моя надiя.

Г i л ь д а

(що прочитала тим часом наказ).

Бiдняточко! Дитинко ж моя люба!

Яку ж ти муку мусила знести.

(Бере в неї лiхтар i запалює з свого).

Ну, то неси ж, неси мерщiй свiй огник

I цей наказ, щоб визволить його.

Неси мерщiй!

(Цiлує її).

Нi, нi! Я так не можу,

Тебе не можу так я залишить.

Тебе ще скривдять… Разом всi пiдем,

Щоб не було якого ошуканства.

М е л а н к а

(бере наказ i лiхтар).

О дякую, о дякую тобi.

Г i л ь д а

Ходiм мерщiй!

К о з е к а

(втручається).

Ба нi. Цього не можна.

Г i л ь д а

Як смiєш ти!

К о з е к а

Тебе повинен я

До кляштора негайно одвести

I схибити нi кроку не дозволю.

Г i л ь д а

Та це ж недовго.

Завантажити матеріал у повному обсязі:

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )

Знайшли помилку або неточність? Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: