Свіччине весілля – Іван Кочерга

К о з е к а

Навiть i на мить.

Г i л ь д а

Її ж там скривдять!

К о з е к а

Не моє то дiло.

Не гайся, бо насильно вiдведу.

Г i л ь д а

I справдi… раз у раз я забуваю,

Що я сама не бiльше – як раба…

Ну, то iди ж – прощай, моя сердешна.

(Знову цiлує Мелаику).

Нехай тебе хтось дужчий захистить.

М е л а н ка

Намучена i скривджена од всiх –

Повiк твоєї ласки не забуду.

Виходить лiворуч.

Г i л ь д а

I знову вiн… Яка химерна доля

З цим зброярем мiй шлях переплела…

Ну, що ж… Веди… без щастя, без любовi

До кляштора нарештi я дiйшла…

Любов? Її згасила… бо не смiю

Своїм огнем ту свiчку запалить,

Що iншою любовiю горить…

I в кляшторi замкну мою надiю…

Виходять всi троє праворуч.

VIII

Через якусь хвилину з лiвого боку вбiгає сполохана Меланка.

М е л а н к а

Куди ж тепер… Там вiн. Там вiн, цей князь.

Сюди iде… вiн кинувся за мною.

О, краще смерть, нiж стрiнутися з ним!..

Куди ж сховатись?..

Бiжить до церкви й притуляється грудьми до дверей, ховаючи лiхтар i своє обличчя.

Тут… отут в кутку…

О, заступи мене, святая дiво!

В ту ж мигь вбiгає Ольшанський.

О л ь ш а н с ь к и й

Сюди вогню! Свiтiть в усi кутки!

Увiходить цiла процесiя: четверо жовнiрiв iз смолоскипами, Козелiус iз пергаментом у руцi, двоє катiв в червоному вбраннi, з мотузками, молотками та якимись клiщами.

О л ь ш а н с ь к и й

(вихоплює смолоскип у жовнiра i починає оглядати всi кутки).

А, ось де ти, голубко, притаїлась!

(Повертає смолоскип жовнiровi i пiдходить до Меланки).

Ну, то чого ж, чого ж ти так тремтиш,

Чого злякалась, пташко полохлива?

Тобi я зла не мислю… лиш мене

Послухай ти…

(Бере її руку).

Навiщо тут вночi

Блукаєш ти, дитино нерозумна?

Ходiм в мої палати, я тебе

Зогрiю, заспокою.

М е л а н к а

Одiйди!

Не смiєш ти затримувать мене!

В мене наказ i пропуск воєводи!

(Виривається),

Вiн наказав, щоб Свiчку зараз…

(Бачить катiв i кричить вражена).

А!

(Бiжить на вулицю i зараз же вертається до Ольшанського, вже сама хапаючи його за руку).

Хто це такi! Куди ти з ними йшов?

Не смiєш ти! Нi! нi! Скажи, що нi!

В мене ж наказ – помилування Свiчцi –

I цей вогонь, дивись, я донесла.

Чого ж мовчиш? Чого мовчиш!

О л ь ш а н с ь к и й

Сама,

Сама мене ти слухать не хотiла…

Спiзнилась ти з помилуванням!

М е л а н к а

Нi!

О л ь ш а н с ь к и й

I Свiчку я скарати зараз мушу.

М е л а н к а

Неправда це! Брехня! Не властен ти

Накази воєводинi ламать.

Злочинство це. Я зараз побiжу

До замку знов. Я зараз.

О л ь ш а н с ь к и й

(до жовнiрiв).

Гей! Рушай!

Негайно все до страти наготовить.

Жовнiри, кати й Козелiус рушають лiворуч.

М е л а н к а

(ставить лiхтар i в розпачi бiжить за ними).

Стривайте! Стiйте! Помилився князь…

(Кидається до Ольшанського).

О, не жартуй так люто – накажи,

Щоб зараз же… ти ж бачиш… ось наказ.

О л ь ш а н с ь к и й

Рушай вперед! Я зараз сам прийду.

Процесiя виходить лiворуч.

М е л а н к а

Ходiм мерщiй, ти ж бачиш, ось наказ…

I свiчка ось… ти, може, не читав…

Тепер ти бачиш… Випусти ж, благаю,

Жаданого, єдиного мого.

О л ь ш а н с ь к и й

Безумная! Невже не розумiєш,

Що й Свiчку я для того захопив,

Щоб за нього купити те єдине,

Без чого жить не можу я… тебе!

Ага! Тремтиш? Нарештi зрозумiла!

М е л а н к а

(вiдсахнулась).

Не вiрю я! Не вiрю, щоб таку

Безбожную ти цiну захотiв.

О, змилуйся! Невже не досить муки,

Не досить мук сьогоднi я знесла?

О, пожалiй!

О л ь ш а н с ь к и й

Не пожалiю – нi.

Я гину сам – нема такої плати,

Щоб я не дав за тебе сатанi.

А ти свою щось дуже цiниш муку.

Не мука це, коли об дикий терен

Подерла ти весiльний свiй убiр

Або в багнi задрипала його –

Не мука це. Ти серце пошматуй

Об колючки.

М е л а н к а

(ламає руки).

О, як пошматувала…

О л ь ш а н с ь к и й

Дiвочу честь за милого життя

Не пожалiй в болотi закалять!

Ага, тремтиш!

М е л а н к а

(падає навколiшки).

О, змилуйся, благаю!

О л ь ш а н с ь к и й

Даремно все. Мовчить моя душа,

А в пристрастi немає милосердя.

Рiшай мерщiй. За хвилю буде пiзно.

Якщо зi мною зараз не пiдеш;

Клянусь тобi – зорi вiн не побачить.

Хутко йде лiворуч.

М е л а н к а

О, постривай!

(Ламає руки).

О боже, що ж робити!

Туди на глум… на сором… То невже ж

I вище хмар нема святої правди?

(Ревно плаче, впавши на землю).

О л ь ш а н с ь к й й

(з кiнця вулицi).

В останнiй раз питаю – чи пiдеш?

Вже стукає сокира, що цвяхи

Останнi на помостi забиває.

М е л а н к а

(зривається на ноги).

Нi, нi, стривай!

(Хапає лiхтар).

О л ь ш а н с ь к и й

Сурмить труба.

М е л а н к а

Я йду!

З диким криком пустилася за Ольшанським. Обоє зникають лiворуч.

IX

З правого боку вертаються тi самi ченцi, що знайшли-таки свою дiвчину. Тримаючи її з обох бокiв пiд руки, приятелi йдуть собi в доброму гуморi, наспiвуючи й хитаючись.

Обретохом убо сiце

Оний злачний вертоград,

I появше там дєвiцу,

Суньмо весело назад.

Тщетно оную шукали

В кушнiра ми во дворi –

Лиш макiтри постраждали,

Суть-бо злобнi кушнiри.

А в мене одна пошана,

Що рибалки, що кравцi,-

В кушнiра не ночувала,

Встану, мабуть, у ченцiв.

Нинє убо побєдiхом,

Нечестивих кушнiрiв,

I з дєвiцею утiха

Буде нам в монастирi.

Веселiтеся, монасi,

Слався оний вертоград!

Ми до пляшки дуже ласi,

Паче ласi до дiвчат.

Проходять, спiваючи, лiворуч. Пiсня затихає десь далеко.

Х

Тихо. Темно. Буря неначе вщухла. Раптом чути уривчасте бамкання: б'ють на сполох. Шум тривоги. З глибини вибiгло з киями в руках кiлька городян i шаснуло в завулок праворуч. Тривога зростає й шириться. Озброєнi мечами, списами й просто киями люди вискакують iз хат, вибiгають з усiх бокiв. В декого смолоскипи. Лунає гасло повстання: "За Свiччине весiлля".

Г о р о д я н и

(перекидаються на бiгу уривчастими викликами).

– Сюди, брати! За Свiччине весiлля!

– Гей, ковалi! Шевцi, до кушнiрiв!

– Всi на майдан. Вже повели на страту!

– Товаришi! Вже Свiчку повели!

– Гвалтiвники! Гнобителi проклятi!

– Всi на майдан! Кияни, до київ!

– За Свiччине весiлля! Бий катiв!

– Трощити всiх!

– Запалюйте хурдигу!

З'являється Чiп з величезним молотом у руцi.

Ч i п

За мною, цехи! Кожум'яка йде!

За Свiччине весiлля! До київ!

Увiходить Передерiй, тримаючись за якогось хлопця.

П е р е д е р i й

Товаришi! Товаришi-брати!

На приступ всi! Запалюйте хурдигу!

На визвiл Свiчцi! Перший хай загiн

Iде туди – хурдигу розбивать,

А решта всi до замку, щоб сюди

За всяку цiну драбiв не пустить.

На Кожум'яцьку браму – всамперед.

А iншi хай на Боричевiм взвозi

Та на Хрещатiй стежцi стережуть.

Веди мене мерщiй на Житнiй торг.

(Виходить лiворуч).

Г о ро д я н и

— Всi на майдан! Хурдигу розбивать!

– А ми туди! На Кожум'яцьку браму!

– Рибалки на Хрещатик! А кравцi

На Боричеву стежку! До київ!

– За Свiччине весiлля! Бий катiв!

Юрба сипонула в рiзнi боки – лiворуч i в глибину. Кiлька жовнiрiв вбiгає з глибини. Ремiсники кидаються наперерiз i затримують. Бiйка.

Ж о в н i р и

Геть, зрадники! Бунтiвники проклятi!

Шевцi смердючi! Шевськая смола!

Г о р о д я н и

А, ось де ви, попихачi литовськi!

Пекельнi драби! Гицелi! Кати!

Ж о в н i р и

Ще бунтувать, голото навiсна!

Г о р о д я н и

Трощiть катiв! Лупцюйте шкуролупiв!

Нищiть усе катiвське їх кубло!

З лiвого боку чути галас, частi пострiли. Раптом лiворуч здiймається заграва, що освiтлює всю сцену червоним свiтлом.

Г о р о д я н и

(трiумфуючи).

– Ага! Горить! Горить кубло катiвське!

– Тремтiть тепер, гвалтiвники проклятi!

– Не до смаку! Ага – не до вподоби!

– Ану-бо ще! Ще раз! Ану iще!

– Згадаєте ви Свiччине весiлля!

Жовнiри тiкають – кiлька падає.

Х т о с ь

(вбiгає).

Одбили Свiчку! Наша перемога!

I сам тепер вiн б'ється на чолi.

Тюрма горить. Палац князiвський теж.

В с i

Одбили Свiчку! Слава! Всi за ним!

XI

З лiвого боку вбiгає з мечем у руцi Свiчка. Всi в захватi оточують i вiтають його.

Здоров був. Свiчко! Слава Свiчцi!

Нехай живе наш Свiчка! Хай живе!

С в i ч к а

Спасибi ж вам, товаришi-брати.

Я вашої любовi не забуду-

Кажiть мерщiй, кажiть-бо, де вона?

Невже її, невже нiхто не бачив?

Увiходить Передерiй.

П е р е д е р i й

Веди мерщiй. Де ж Свiчка? Свiчка де?

Свiчка пiдходить i цiлує його.

А я тебе шукаю скрiзь… Меланка…

С в i ч к а

Ну, то кажи ж, що з нею, де вона?

П е р е д е р i й

Злочинство! Бачив хтось, як каштелян

Її тягнув до себе.

С в i ч к а

О, прокляття!

Цього боявсь я тiльки. То невже ж

Нiхто iз вас не мiг її доглянуть!

Я ж вас благав! Нащо менi життя,

Коли її єдиної не буде! На визвiл всi!

За мною! Постривай…

Хай тiльки попадеться вiн менi…

Завантажити матеріал у повному обсязі:

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )

Знайшли помилку або неточність? Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: