Ярослав Мудрий – Іван Кочерга

3 Ахав (917-895 рр. до н. е.) – iзраїльський цар, що ввiв культ Ваала i Астарти, засуджений у релiгiйних книгах.

С в i ч к о г а с

(не пiдводячись, добродушно).

Та годi-бо акафiста 4 читати,

А то ще горло з крику заболить.

Хильни-но краще чару в добрий час.

Адже ж весiлля – то коли ж i пить.

(Наливає срiбну чару i простягає Сильвестровi).

4 Акафiст – церковна хвалебна пiсня-молитва.

С и л ь в е с т р

(в гнiвi).

Та як ти смiв подумати, проклятий,

Що я, монах i княжий духiвник,

З тобою буду чашi вихиляти,

Немов я сам безбожний єретик!

С в i ч к о г а с

О боже ж мiй… Для чого глум i чвара?

Ну, вип'ю сам.

(П'є).

Ех, отче, то хiба

Я єретик, що вип'ю зайву чару?

Така уже, мабуть, моя судьба…

Був свiчкогас, монах, списатель книжний,

Перехилив… iди свиней пасти…

Покривдили… не мiг цього знести

I став варягом чудом дивовижним…

Багатий… вiльний… цiлий свiт пройшов.

Але в душi нема спокою знов!

(Схлипує).

Не можу я! Не хочу мандрувати!

В оцих шовках… Який я там варяг!

Стужився я за цвiтом рути-м'яти,

За Києвом знудився у сльозах…

Ладен я свинi пасти в цих ярах,

Ладен свiчки гасити по церквах,

Нiж рицарем вельможним i багатим

Розкошувати по чужих краях!

С и л ь в е с т р

(розчулений).

Добро, мiй сину. Не сумуй, зажди.

Подумаєм, як нам з тобою бути.

Хто вип'є раз днiпрової води,

Тому нiколи Київ не забути,

Хоч би в яку забрався далечiнь.

Благослови господь тебе святий

I нинi й присно… хоч i дурень ти…

П'яниця ти… во вєки вєков, амiнь.

Благословляє Свiчкогаса, який встає i поштиво цiлує йому руку. Сильвестр виходить.

С в i ч к о г а с

(сам, знову сiдає на лаву).

О боже ж мiй! Як важко вибрать шлях

Серед шляхiв поплутаних усiх!

Все крайностi – розбiйник чи монах.

Пиши книжки або свиней паси.

А iншого не жди i не проси…

(Замислився).

ІІ

З-за дерев виходить Журейко. Вiн у рибальському одязi, єдиною ознакою його мандрування є пов'язана шовковою хусткою голена голова i засмагле обличчя. Поверх рибальського одягу вiн закутаний

в легку чорну кирею-бурпус 1.

1 Кирея-бурнус – довгий з вовняної тканини

плащ з капюшоном.

Ж у р е й к о

(тихо до Свiчкогаса).

Гей, Фоко!

С в i ч к о г а с

Хто це? боже мiй, це ти!

Чого ти знов, безумче, в зашморг лiзеш!

Насилу в квiтнi удалось втекти,

То щоб тепер потрапити в залiза.

Тiкай мерщiй.

Ж у р е й к о

Не поспiшай, монах,

Нз можу без Милушi я тiкати.

Іди поклич її до мене з хати.

Я зачекаю тут, в оцих кущах.

С в i ч к о г а с

Опам'ятайся! Знов поклявся князь

Тебе скарати…

Ж у р е й к о

Смерть приходить раз.

Iди, кажу!.

С в i ч к о г а с

Та хоч сховайсь, упертий.

Iде в галерею.

Ж у р е й к о

(сам).

Не властен князь в моїх життi i смертi,

I каменщик згодиться ще йому.

I не в одну хвилину вирiшну…

Входить хмурий i задуманий Ярослав. Журейко вiдступає в тiнь.

Ярослав

(про себе).

Всю нiч мене страшнi гнiтили сни,

I цiлий день нудьга стискає груди,

Немов судьба мене востаннє судить

За всi мої чесноти i вини…

Ж у р е й к о

(про себе).

Не владен князь вперед пiзнати ходи,

Куди i як вони його ведуть,

Але як вiрний буде вiн народу,

То зрештою натрапить вiрну путь.

Я р о с л а в

(про себе).

Про що менi вiщує ця тривога?

Чия рука… Якого духа злого

Знов пiдняла на мене божий бич…

Тiнь Святополка бачив я цю нiч…

Казав менi вiн реготом пекельним –

А що, коли б у сiчi тiй смертельнiй

Не ти, а я на Альтi подолав?

То як би нас народ тодi судив?

Обидва ж ми одного лiгва вовки,

I руки в нас обох в кровi братiв…

Мабуть, назвали б мудрим Святополка,

I окаянним звався Ярослав…

Невже це правда?

Ні! Брехня! Здолав

Я ворогiв не для своєї слави,

А щоб з'єднати Руськую державу

I запровести спокiй на землi.

А вiн чужих покликав королiв

I був ладен всю Русь пошматувати,

Аби собi вiнець князiвський взяти.

Тому народ i допомiг менi,

А не йому в смертельнiй цiй борнi!

(Проходить).

Ж у р е й к о

(про себе).

Збентежена й смутна його душа,

Але дарма… аби вперед рушав.

Вбiгає схвильована Милуша й кидається до Журейка.

Ж у р е й к о

Милушо! Рiдна!

М и л у ш а

Ладо, любий мiй!

Ж у р е й к о

Голубко люба! Зiронька ясна!

О, як же я стужився за тобою,

Бiдняточко, в землi отiй чужiй!

М и л у ш а

А я ж бо як! Не знала я спокою

Нi вдень, нi внiч. Замучена, смутна,

Блукала скрiзь, а як тодi пiзнала,

Що ти був тут, що я пережила,

Коли тебе по всiх ярах шукали!

Тiкай-бо, любий!

Ж у р е й к о

Так. Пора прийшла.

Готове все. Мiй човен на Днiпрi

Чекає нас – збирайся, до зорi,

Цiєї ж ночi рушимо ми в путь!

М и л у ш а

Як до зорi! Не можу я збагнуть…

Покинуть все… домiвку, батька, Київ,

Могили рiднi…

Ж у р е й к о

Вибирай сама.

Зi мною там нове життя зорiє,

А тут лише могила i тюрма.

У мене там в ряснiй Тьмутараканi

Своя господа, власная земля,

Свiй корабель, на ньому в полюваннi

За здобиччю по морю я гуляв…

То як же ти не хочеш вiльну долю

З твоїм коханим зараз роздiлить!

М и л у ш а

Ой лишечко… Не можу ж я без болю

Покинуть Київ… Не спiши.

Ж у р е й к о

В цю мить

Рiшати треба… Далi буде пiзно.

М и л у ш а

Зажди хоч день. Пiду до князя знов,

Благатиму… невже лишать вiтчизну,

Могили… батька…

(Плаче).

Ж у р е й к о

Ось твоя любов!

М и л у ш а

(схоплюється).

Зажди, благаю… хоч одну цю нiч!

Ж у р е й к о

Гаразд, зажду. Я буду тут. Поклич,

Коли менi захочеш щось сказати…

А щоб тебе покликати iз хати,

Я пугачем три рази закричу.

М и л у ш а

Прощай, мiй любий, обережним будь,

Навколо варта… можуть-бо почуть,

Цiлує його й тiкає. Журейко зникає в кущах.

III

Стемнiло. За аркадами заяснiло свiтло i видно, як через усю галерею проходить весiльний похiд: дiвчата в бiлому з золотом вбраннi, з запаленими свiчками в руках, Гаральд i Єлизавета, дружки.

В сад виходить Микита. Вiн сiдає на мармурову лаву, похиливши голову на руку.

Д i в ч а т а

(спiвають).

Iз нашого саду ми хмелю взяли,

Ой ладо, ой лада, ой ладо люлi!

Курили ми ладан i сипали хмель,

Ой ладо, ой лада, з'єднає вас Лель 1,

З'єднати коханих вiнок ми сплели,

Ой ладо, ой лада, ой ладо люлi!

1 Лель – бог кохання.

М и к и т а

(сумно дивлячись на похiд).

Чудовий спiв кохання i життя

Звучить менi як пiсня погребальна

Безумних мрiй, що їх без вороття

Я поховав навiк в цю мить прощальну.

Прощай, моя зоря… нiколи на путi

Тобi я не ставав нi тiнню, нi докором.

Iди й тепер шляхом своїм прозорим,

Нехай нiхто його не замутить…

А я клянусь зректися мсти i зла,

Щоб тiльки ти спокiйною була.

(Похiд проходить, пiсня помалу затихає).

Свiчки i спiв розтанули у тьмi,

I згасло свiтло на шляху моєму…

I хто ж його тепер освiтить…

До лави нечутно пiдходить Джема – та сама iталiйська дiвчина, що несла помаранчi. Тепер вона в звичайному одязi. Вона схиляється до нiг Микити i цiлує йому руку.

М и к и т а

(здригнувшись).

Джема!

Д ж е м а

(нiжно).

О, не сумуй, сеньйоре любий мiй…

Я знаю, ти кохаєш королiвну…

Забудь її… i серця не гнiти…

Тобi ж бо з нею щастя не знайти…

М и к и т а

Встань, дiвчино! З тобою ми нерiвнi…

Iди собi.

Д ж е м а

О, не жени мене!

Не проганяй од себе бiдну Джему,

Не однiмай це щастя чарiвне –

Тебе кохати палко i таємно…

М и к и т а

(здивовано).

Опам'ятайсь, безумна! Я монах!

Д ж е м а

(не випускаючи його рук).

Неправда це! Ти не монах… Я знаю…

Великий ти сеньйор в своїх краях,

Лиш серця жар пiд рясою ховаєш…

Мене малу ще научила мати,

Як суть людей укриту пiзнавати.

В твоїй душi я бачу гнiв i месть,

А на чолi – сеньйорiв горду честь…

Ти, мабуть, князь…

М и к и т а

Мовчи! Важкий тягар

Поклав менi на плечi долг суворий.

О, якби мiг позбутись я примар,

Якi за мною йдуть слiдом з докором!

Дивись… i зараз… бачиш… вже прийшли.

Iди собi… залиш мене.

Д ж е м а

Не треба!

Я прожену примари всi страшнi,

Я поцiлую… пригорнусь до тебе.

М и к и т а

(м'яко).

Iди вiд мене… вирiшить ця нiч

Мою судьбу… iди… прощай.

Д ж е м а

(раптом оповиває його шию руками i цiлує).

Коханий!..

IV

З темряви виникають три чорнi постатi i спиняються перед Микитою. Джема з легким вигуком зникає.

Р а т и б о р

Внемли, Микито. Час настав. Востаннє

Тебе на помсту Новгород зове.

Возстань i мсти!

Д а в и д

Наповнився сосуд.

Р а т и б о р

Гримить труба!

Д а в и д

Звершиться божий суд.

Р а т и б о р

Нехай твiй меч окови розiрве

I поразить Ахава.

М и к и т а

(гнiвно).

Геть iдiть!

Доволi вже дурних, порожнiх слiв!

Я знаю сам i вам про це казав,

Що зараз нам не ворог Ярослав.

Iдiть собi.

(Повертається, щоб вийти).

Завантажити матеріал у повному обсязі:

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )

Знайшли помилку або неточність? Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: