Фірман султана – Володимир Малик

– Повiсьте собаку! – без довгих роздумiв наказав Гамiд, показуючи на одиноке дерево, що росло поблизу на горбi.

Це сподобалося всiм.

– Повiсити! Повiсити! -пролунали голоси. Дво? найпрудкiших помчали до дерева з арканом у руках. Iншi потягли козака за ними. Хтось штовхнув його в спину, хтось вискочив наперед – шарпнув за жупан. Та так сильно, що вiдлетiли гудзики.

З-за пазухи випав бiлий сувiй паперу.

– Ага, в нього лист! – вигукнув молоденький безвусий аскер, нагинаючись i пiднiмаючи сувiй.

– Лист? – Гамiд схопив папiр, розгорнув i, побачивши, що написано не по-турецькому, пiдвiв очi на Звенигору. – До кого?

– До великого вiзиря Мустафи, хай береже його аллах! – вiдповiв, не задумуючись, Звенигора.

– Що? – Гамiд явно оторопiв. Повертiв папiр у руках, безтямно глипнув на агу Джаббара, який був вражений не менше, нiж Гамiд. – Вiд кого?

– Вiд кошового отамана Сiрка. Вiд Урус-шайтана, як ви його звете.

Спагi? мовчки переглядалися, ?х здивував лист, що так несподiвано змiнював усю справу, а особливо вразила добра турецька мова козака. Чи не помилилися вони, розгромивши козацький загiн i схопивши цього посланця? Кара Мустафа швидкий на розправу! Слава аллаху, що хоч в останню мить усе вияснилося i листа буде вручено за призначенням.

I Гамiд, i ага Джаббар мовчали. Ага Джаббар зблiд: це ж вiн наказав переслiдувати i перерубати запорозький загiн. Йому i вiдповiдати перед вiзиром.

Нарештi, Гамiд порушив мовчанку.

– Що пише Урус-шайтан?

Голос його затремтiв. Гамiдовi краще, нiж будь-кому iншому з присутнiх, було вiдомо, що султан хотiв залучити на свiй бiк запорожцiв i що запорожцi вiдповiли вiдмовою. Та, може, вони змiнили свою думку. Вiд цих шибайголiв можна всього чекати! Водночас Гамiд зрозумiв, що Звенигора знову вислиза? у нього з рук. Ех, чому вiн стрiляв у того другого, а не в цього проклятого гяура!.. Страх i злоба терзали його серце, i вiн не знав, якому почуттю вiддати перевагу.

– Ну, що ж пише Урус-шайтан?

– Я не маю права читати перед вами листа вiзировi! – вiдрiзав Звенигора, вiдчувши, що вiдстань до дерева, на якому його хотiли повiсити, значно збiльшилася. – За це вiзир накаже зiтнути голови i менi, i вам! Запорожцi вирiшили служити сонцесяйному султановi, i кошовий, напевно, сповiща? про це великого вiзира.

Гамiд крякнув. У нього затерп язик. Однак злоба вiдiбрала йому розум.

– Ти брешеш, гяуре! Чому ж тодi тiкав? Чому рубався з нами?

– А що нам було робити? Не ми ж напали, а ви на нас. Ми тiльки оборонялись!

– Я сам передам листа вiзировi, – раптом заявив рiшуче Гамiд зважившись на вiдчайдушний вчинок. – А ти, собако, мусиш поплатитися за смерть стiлькох во?нiв, яких ти забив щойно разом зi сво?ми поплiчниками. Гей, люди, ведiть його до дерева! Пiдтягнiть вище, щоб скорiше став перед аллахом!

– Не руште! – виступив наперед ага Джаббар. – Гамiд-ага, шайтан скаламутив твiй розум, нещасний! Що ти надумав? Вiзир i так покладе гнiв на нас. А що вiн скаже, коли дiзна?ться, що ми, знаючи вже, хто цей козак, стратили його?.. На коней! На коней! I в ставку вiзира! Сподiватимемось на його милiсть, i хай береже нас аллах!

3

Кара Мустафа був у вiдча?. Iще один "генеральний" штурм Чигирина зазнав невдачi. Тисячi синiв Магомета наклали сьогоднi головами в глибоких апрошах, у рову попiд стiнами i на самих стiнах мiста. Про похiд на Ки?в i на Лiвобережжя, на що глибоко в душi плекав надiю вiзир, годi й думати. Наступа? осiнь. Закiнчуються припаси. Чомусь не поверта?ться валка з рiчки Корабельно?…

Прокляте мiсто! Вже зосталися самi ру?ни та фортеця на горi, а трима?ться! Сьогоднi, думав, нiяке чудо не вряту? його вiд падiння… Так нi ж – вистояло! Гяури-уруси помирають, але не здаються! Ромодан-паша i гетьман Самойлович можуть утiшатися перемогою… Утiшатися? Нi, рано! Одному з них вiн, вiзир, завдасть удару в саме серце! Такого болючого, страшного удару, вiд якого здригнеться сам шайтан!

Вiзир плеснув у долонi. До намету ввiйшов ага.

– Чи привезли вже князя Андрiя, сина Ромодана-пашi?

– Так, великий вiзире. Ханськi нукери щойно прибули з полоненим княжичем.

– Приведiть його сюди!

Два аскери ввели закованого в кайдани, жовтого, змученого бранця. Майже десять рокiв тому потрапив молодий Ромодановський у полон до татар. Хан пiд тиском Стамбула все не вiдпускав його, хоча во?вода Ромодановський пропонував в обмiн на сина великi грошi чи знатних кримських мурз, що перебували у нього в полонi.

Вiзир повiв бровою – аскери, уклонившись, вийшли.

– Ти розумi?ш по-турецькому, князю?

– Трохи, – злегка вклонився князь Андрiй.

– Ти зна?ш, що твiй ата[29] – во?вода уруських вiйськ пiд Чигирином?

– Знаю.

– Ти завтра будеш вiльний, коли напишеш батьковi, щоб здав Чигирин… Тобто дiстанеш волю пiсля того, як во?вода здасть мiсто!

– Я цього не напишу, великий вiзире.

– Я примушу тебе зробити це!

– Навiть аллах не примусить! Пробач менi великодушно, великий вiзире.

– Тодi ти вмреш лютою смертю!

– Умру. Всi ми смертнi.

Вiзир здивовано глянув на бранця. Юродивий чи фанатик?

У цей час вiдкинувся полог намету – ввiйшов ага. Вклонився.

– Великий вiзире, загiн спагi?в захопив у полi козака-запорожця з важливим листом вiд Урус-шайтана Сiрка.

– Про що лист?

– Запорожцi нiбито бажають служити нашому сонцесяйному султановi.

– Введи козака!.. Чекай-хто його захопив?

– Джаббар-ага i Гамiд-ага.

– Хай увiйдуть теж.

Ага плеснув у долонi – до намету аскери ввели Звенигору. Потiм зайшли Гамiд i Джаббар-ага. Вклонилися вiзировi аж до землi.

Звенигора мав зв'язанi руки i привiтався до вiзира легким поклоном голови.

– Чому посланець зв'язаний? – нахмурив брови вiзир. Джаббар-ага хотiв вiдповiсти, але його випередив Гамiд. Це вiн наполiг, щоб козака було зв'язано.

– Я не довiряю йому, великий i преславний вiзире. Це мiй колишнiй раб, невiльник, який пiдняв повстання, спалив мiй ма?ток, а потiм утiк. Я прошу вас, великий повелителю правовiрних, пiзнiше вiддати його менi, щоб я мiг вчинити над ним справедливий суд, – сказав Гамiд i ще раз низько вклонився.

Кара Мустафа вислухав його неуважно."

– Де лист?

Джаббар-ага подав бiлий сувiй.

– Але хто ж менi прочита? його? Покличте драгомана!

– Я прочитаю, – виступив наперед Звенигора.

– О, ти розумi?ш по-турецькому?

– Так, великий вiзире.

– Розв'яжiть йому руки!

Блиснув ятаган аги – i мотузок упав додолу.

– Читай! – наказав Кара Мустафа.

Звенигора взяв папiр. На мить зам'явся, напружено думаючи, що робити. Дослiвно перекласти листа чи продовжувати обманювати i вiзира, як обманув Гамiда i Джаббара-агу? Якщо зробити перше, то, напевне, зразу позбудешся голови, зате .вразиш вiзира в найболючiше мiсце звiсткою про падiння Кизи-Кермена i розгром турецько? флотилi?… Якщо ж зробити друге, то вiдтягнеш страту на якусь годину, поки прийде драгоман i перекладе листа правильно… А потiм?.. А потiм-однаково смерть!.. Е-е, чи пан, чи пропав – читай, Арсене!

Вiн розправив аркуш i почав читати, слiдкуючи за виразом обличчя вiзира. Кара Мустафа спочатку слухав з подивом, потiм почав багровiти. Падiння Кизи-Кермена! Флотилiя з припасами! Це була страшна несподiванка. Як грiм рад головою…

– "…Липня 12 числа проти Краснякова, – читав Звени-гора, – на гирлi Корабельному, ударив на тi всi суди, оволодiв ?сми ними, одно тiльки судно парусами i многими гребцi втекло… Визволено всiх невiльникiв, взято п'ятсот полоненикiв, сiм гармат, тридцять прапорiв i все продовольство, а такожди корабельного пашу… Ясир, призначений для тебе, ясновельможний гетьмане, залишив пiд вартою в Кардишинi… Пашу з вiрними людьми посилаю до тебе з тим, щоб ти вiдправив його в дарунок його царськiй милостi государевi московському… А сам з товариством iду на Буг к турському мосту i заставi, яку, дасть бог, погромлю… Кошовий отаман Сiрко".

– Що це все значить? -вигукнув вiзир. – Ти мене обманув, гяуре?

– Нi, великий вiзире, я обмалював свого лютого ворога Гамiда. А вам я прочитав справжнього листа кошового…

– А ти вiда?ш, що тебе чека??

Наперед виступив Гамiд.

– Великий повелителю правовiрних, дозволь менi розправитися з собакою! Прошу дарувати менi таку мил?сть, мудрий раднику володаря трьох суходолiв!

Завантажити матеріал у повному обсязі:

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )

Знайшли помилку або неточність? Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: