Проблематика та конфлікт у художньому творі

 

Проблематика та конфлікт у художньому творі

 

Проблематика  аспект змісту твору, на якому акцентує свою увагу автор. Коло проблем, охоплених авторським інтересом, питань, поставлених у творі, становить його проблематику. Дозвіл поставленої у творі художнього завдання - частина творчого процесу письменника, що знаходить своє втілення в проблематиці його твори. 
Проблематика художнього твору безпосередньо пов'язана з авторським задумом. Вона може бути відображена «напряму», коли цікавлять художника проблеми явлені у тексті незалежно від образної системи твору
 
Конфлікт  зіткнення, боротьба, на яких побудовано розвиток сюжету в художньому творі; протиріччя як принцип взаємодії між образами літературного (епічного або драматичного) твору. Конфлікт визначає ідейну спрямованість і композиційно організовує художній твір на всіх рівнях, надаючи кожному образу його якісну визначеність в протиставленні іншим образам.

Пошук на сайті: