Особливості роману «Вершники» Ю. Яновського

 

Особливості роману «Вершники» Ю. Яновського

 

«Вершники»—перлина творчості Ю. Яновського. П. Г. Тичина сказав, що саме цим романом новітня українська література склала екзамен на атестат зрілості. Тема громадянської війни постає у творі по-справжньому героїчною й романтичною. Автор правдиво показує трагедію цілої родини Половців, яких револю­ція розкидала по різні ідеологічні фронти.

Особливо яскраво виявилася в цьому творі композиційна май­стерність Яновського. Роман складається із восьми сюжетно завер­шених новел («Подвійне коло», «Дитинство», «Шаланда в морі», «Батальйон Шведа», «Лист у вічність», «Чубенко, командир полку», «Шлях армій», «Адаменко»), які в сукупності переда­ють панораму періоду громадянської війни.

«Вершники» — новелістичний роман.

•     Роман складається з восьми композиційно й сюжетно пов’я­заних новел.

•    Відсутність хронологічної послідовності в розгортанні подій.

•    Використання кінематографічного прийому монтажу «кадрів».

•    Має ознаки народної думи, героїчної поеми,новели.

•     Виняткових героїв автор показує у виняткових обставинах.

•     Головний мотив — розпад людського роду, що почався з рево­люцією.

•     Правдивість і типовість у відтворенні історичних подій та зма­люванні дійових осіб.

Проблеми порушені в романі

•     Трагедія роду й народу.

•     Розпад родини заради ідеї.

•     Революція і народ.

•     Політичні платформи різних партій і політичних сил.

•     Відданість справі.

•     Творча праця та духовні цінності.

•     Проблема братовбивчої громадянської війни.

Роман розпочинається новелою «Подвійне коло». Автор зразу вводить нас у шквал гарячих подій літа 1919 року. На степових просторах ллється кров чотирьох братів, обдурених, осліплених ворожими проповідями шовіністів і монархістів, націоналістів і анархістів.

Новела «Подвійне коло» (коло інтересів класових і родин­них) — класичний зразок художнього втілення болючих роздумів митця про непростий час в історії свого народу, коли брат уби­ває брата. Той «умовний» бій у степу під Компановкою символі­зує собою всю складну ситуацію в Україні під час громадянської війни. І хоча врешті-решт перемагає інтернаціональний загін Івана Половця, але емоційний акцент зовсім на іншому — автор не підтримує цю криваву різню, хоча вона й задля нового життя.

Пошук на сайті: