Структура власного висловлення на ЗНО 2022 з української мови та літератури

 

Чи не найскладнішим завданням тесту ЗНО є написання влас­ного висловлення. Цей вид роботи оцінюється двадцятьма балами, тож важливість його очевидна. Уважно прочитайте настанови щодо підготовки до написання власного висловлення.

Приклад завдання:
Ми не раз чули про те, що не можна все ділити на чорне і біле, не варто впадати в крайнощі, треба бути виваженим і поміркова­ним. А як тоді бути із зрадою людини, колективу чи цілої країни? Чи можна зраду пробачити?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
 

Висловлення має бути аргументованим і написаним в один із таких трьох способів:

  • я вважаю, що зради ні в якому разі не можна пробачати ... (ні);
  • на мою думку, зраду можна пробачити ... (так);
  • це складне для мене питання: з одного боку ..., а з іншого ... (і так, і ні).

Вам треба сформулювати тезу, навести два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять ваші міркування; проілюст­рувати думки прикладами з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначити автора й назву твору, указати проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкри­то, навести цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. У кінці треба сформулювати висновки.

Увага! Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів.

Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка формату А-4 (200-250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не пе­ревірятимуть.

 

Структура власного висловлення

  1. Теза.
  2. Аргументи (два або три).
  3. Один приклад із художньої літератури чи іншого виду ми­стецтва.
  4. Один приклад з історії чи з власного життя.
  5. Висновок.

Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оці­нено в 0 балів.

Аргументи радимо починати вставними словами по-перше й по-друге; вони можуть іти зразу після тези або ж кожен аргумент з абзацу перед прикладом. Другий варіант, на наше переконання, чіткіший і доцільніший.

Я вважаю, що поразка — це наука, і ніяка перемога так не вчить людину...

 

ТЕЗА (2-3 речення)

 

По-перше, поразка якнайкраще загартовує людину, робить її стійкішою в сучасному суспільстві, сповненому стресів і різноманітних викликів. Переконливим прикладом щодо цього аргументу є, на мою думку, образ Степана Радченка з роману «Місто» Валер’яна Підмогильного...

 

АРГУМЕНТ №1 і ПРИКЛАД, що його ілюструє (4-5 речень)

 

По-друге, людей, які вміють визнавати свої помилки й, зробивши відповідні висновки, у майбутньому їх уника­ти, поважають у суспільстві, адже лише сильна особистість здатна працювати над собою. Ось приклад із життя. Мій батько змалку...

 

АРГУМЕНТ №2 і ПРИКЛАД, що його ілюструє (4-5 речень)

 

Отже, поразка навчає людину жити, перемога ж не завжди...

 

ВИСНОВОК (2-3 речення)

 

Візуально ваше висловлення має виглядати орієнтовно так.

Як бачите, у власному висловленні має бути щонайменше чоти­ри абзаци, кожен з яких починається відповідно такими словами: я вважаю, по-перше, по-друге, отже (або на мою думку, з одного бо­ку, з іншого боку, таким чином) і под. Обов’язково дотримуйтеся ці­єї поради — і ваше висловлення матиме чітку й послідовну структу­ру, буде логічно організоване. Екзаменатори відразу відчують, що ви готувалися до виконання цього виду роботи, і відповідно оцінять цей параметр вашого роздуму (логічність і послідовність).

Якщо ви знатимете критерії оцінювання власного висловлен­ня, то не пропустите в роздумі жодного компонента, за який екзаменатори виставляють певну кількість балів. Тож ознайомтеся з критеріями, за якими у 2015 р. оцінювали власне висловлення.

 

Пошук на сайті: