Критерії оцінювання власного висловлення ЗНО з української мови та літератури

Критерії оцінювання власного висловлення на ЗНО 2022 з української мови та літератури

Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) на ЗНО з української мови та літератури

Власне висловлення оцінюється за критеріями змісту та мовленнєвого оформлення. Максимально можлива сума балів за власне висловлення (сума балів за всіма критеріями) — двадцять балів.

Зміст власного висловлення оцінюється за шістьома критеріями (1, 2, За, 3б, 4 та 5), як показано в таблиці.

Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями (6а та 6б), як показано в таблиці.

Таблиця оцінювання змісту власного висловлення

Критерій

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

Бали

1 Теза

Учасник вправно формулює тезу. 2

Учасник не формулює тези вправно.

1

Учасник не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі.

0

2 Аргументи

Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи.

2

Учасник наводить принаймні один доречний аргумент.

Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого.

Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези.

1

Учасник не наводить жодного аргументу, або наведені аргументи не є доречними.

0

За Приклад із літератури чи інших видів мистецтва

Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури чи інших видів мистецтва.

2

Немає мотивації наведення прикладу. Приклад не конкретизований через художній образ.

У прикладі є фактичні помилки.

1

Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає, або він не є доречним.

0

3б Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя

Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя, або з власного життя.

2

Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки.

1

Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає, або він не є доречним.

0

4 Логічність, послідовність

Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу). 2
У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки. 1
Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає. 0

5 Висновок

Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів. 2
Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами. 1
Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами. 0

Таблиця оцінювання мовленнєвого оформлення власного висловлення

Критерій

Кількість помилок

Бали

6а Орфографія та пунктуація 0-1 4
2-6 3
7-11 2
12-16 1
17 і більше 0

Лексика, граматика та стилістика

0-1

4

2-4

3

5-7

2

8-10

1

11 і більше

0

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи дві негрубі помилки рахують як одну грубу. До негрубих зараховують такі помилки:

  • у написанні великої літери в складних власних назвах;
  • у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників із прийменниками;
  • у випадках нерозрізнення не/ні (нехто інший/ніхто інший…);
  • у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;
  • у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки пе сумують і не зараховують як одну грубу.

Систематичне порушення норм милозвучності (три і більше випадків порушення на одне з правил: у—в, і—й—та) рахують як одну стилістичну помилку.

Увага!
Роботу, що не відповідає темі власного висловлення,
буде оцінено в 0 балів.
Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.
Рейтинг
( Поки що оцінок немає )

Знайшли помилку або неточність? Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: