Твір на тему: «Вік живи — вік учися»

Твір на тему: «Вік живи — вік учися»

 

Прочитайте текст.

У народі кажуть: вік живи — вік учися. Виникає логічне запи­тання: «Невже в школі й університетах людину недоучують?» Чи цей вислів стосується лише тих, хто в дитинстві й ранній молодості нестаранно гриз граніт науки, а потім мусить протягом життя заповнювати прогалини у своїх знаннях?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

 

ОРІЄНТОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ НАПИСАННЯ ВИСЛОВЛЕННЯ

 

Варіант 1
Кількість слів: 227
Курсивом виділено аргументи (докази)
 

Я вважаю, що людина повинна вчитися не лише в школі й університеті, а й протягом усього життя. Про це навіть в україн­ському прислів’ї мовиться: «Вік живи — вік учись».

З давніх-давен освіта була невід’ємною частиною виховання ді­тей. Але не про все можна дізнатись із підручників і книжок. Над­звичайно важливу роль у житті кожного відіграє досвід, який ми здобуваємо з роками. Саме він дає нам додаткові знання та допо­магає зрозуміти, як поводитись у певних ситуаціях. Досвід пере­дається від покоління до покоління й допомагає краще пізнати життя, вирішити життєві проблеми. Прикладом цього може бу­ти новела «Дитинство» із роману Юрія Яновського «Вершники». Маленький Данилко навчився у свого прадіда-тезки багатьох потрібних речей. Так, старий розповідав правнукові, коли риба краще ловиться, коли бджоли більше меду кладуть, яка рослина корисна тощо. Саме завдяки своєму мудрому прадідові хлопчик став спостережливим, людяним і добрим.

Необхідність постійно навчатися зумовлена й розвитком су­спільства. Щороку у світі з’являються нові наукові досягнення, що змінюють наше життя. До всіх нововведень людина постійно має звикати, учитися ними користуватися. Яскравим прикладом є моя бабуся, яка, давно закінчивши університет, усе ще поглиб­лює фахові знання, учиться користуватися сучасними технічни­ми новинками. Вона вже досить непогано оволоділа мобільним телефоном, проте, незважаючи на свою освіченість, потребує мо­єї допомоги в роботі з комп’ютером.

Отже, людина справді навчається протягом усього життя. Вона стає мудрою, коли накопичує ці знання, а отриманий із часом досвід застосовує в житті, яке постійно змінюється.

 

Варіант 2
Кількість слів: 271
Курсивом виділено аргументи (докази)
 

Я вважаю, що в народному вислові «вік живи — вік учись» ідеться про те, що наш світ і люди в ньому — речі цілковито не­пізнанні, а не про процес навчання у відповідних закладах і за­повнення прогалин у раз і назавжди засвоєних знаннях.

По-перше, світ щоденно змінюється. Це відбувається постійно й усюди, і жоден із нас, навіть найвидатніший учений, ніколи не знатиме всього про навколишній світ, хоч би йому самому здавало­ся, що має достатньо накопичених знань. Згадаймо давній, але ду­же яскравий приклад із життя Сократа. Саме він, один із найвидатніших мислителів античної доби, усвідомлював безмежність людського пізнання й відносність наших знань. Хоча він був ду­же освіченим, але не соромився визнати: «Я знаю, що нічого не знаю». Цей його афоризм не втратить актуальності ніколи.

По-друге, школа й університети можуть дати лише ази, основи наук, у кращому разі навчити продуктивно вчитися, але здобува­ти й шліфувати ці вміння та навички, застосовувати їх у власній діяльності, розвиваючи поряд з цим уміння співпрацювати з людь­ми, кожен має протягом усього життя.

Яскраві приклади особистостей (від митця-самоука до академі­ка), для яких радістю було саме таке осягнення світу, бачимо се­ред героїв Павла Загребельного. І Сивоокові (творцю Софії Київ­ської, роман «Диво»), і академікові Карналю (роман «Розгін»), і Роксолані з однойменного твору однаково притаманна жага пі­знання й творення. Енциклопедична освіченість, віра в силу люд­ського розуму властиві, до речі, і самому письменникові, можли­во, саме тому ці риси так натхненно виписані й у його образах.

Підсумовуючи викладене, доходимо висновку, що кожна лю­дина має вчитися впродовж усього життя. Світ невпинно зміню­ється — і наші знання про нього щораз потребують доповнення й переосмислення. Успіхів же досягають лише ті, для кого постій­не навчання, рух уперед є потребою природною.

Корисні матеріали:

Пошук на сайті: