Твір на тему: «Чи замінить Інтернет телебачення, книжки, театр?»

Твір на тему: «Чи замінить Інтернет телебачення, книжки, театр?»

 

Прочитайте текст.

Герой одного відомого кінофільму в 60-хроках минулого століт­тя безапеляційно стверджував, що скоро телебачення замінить усе: книжку, театр, газети... Минуло півстоліття. Нині в нашому суспільстві стрімко розвиваються інформаційні технології, зокре­ма Інтернет. Світ глобалізується. Чи замінить Інтернет теле­бачення, книжки, театр?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

 

ОРІЄНТОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ НАПИСАННЯ ВИСЛОВЛЕННЯ

 

Варіант 1
Кількість слів: 222
Курсивом виділено аргументи (докази)

 

Я переконана, що Інтернет, який відкрив перед нами багато нових можливостей, ніколи не витіснить із нашого життя кни­жок, театрів, кінотеатрів, телебачення та реального спілкування.

Чому я так думаю? Тому що людина прагне до справжнього: щи­рих емоцій, які вона може спостерігати й переживати, до відчут­них дотиків, до предметів, які вона зможе не лише бачити, ай ма­ти у своєму користуванні.

Наведу приклад із власного життя: мені віртуальне спілкуван­ня не може замінити справжнього, я надаю перевагу прогулянкам і розмовам із друзями, тренуванням, а не перегляду спортивних змагань з екрана.

До того ж книжки, театри, телебачення, Інтернет відтворю­ють дійсність по-різному, є неоднаковими засобами впливу на лю­дину. Це різні речі, які можуть доповнювати одна одну, але не за­мінити повністю. Кожен вид мистецтва збуджує в нас унікальні емоції. Наприклад, коли читаєш «Собаче серце» Михайла Булгакова й бачиш геніальне втілення образів професора Преображенського, людиноподібного Шарикова або Швондера в одноймен­ному фільмі, відчуваєш велику різницю між власним враженням від прочитаного та сприйняттям цього ж твору геніальним режи­сером Володимиром Бортком. Більш ніж півстолітнє існування й розвиток шарикових і швондерів у післябулгаківський період, а також можливості сучасних зображувальних засобів мистецтва кіно збагатили точними мазками відповідних відтінків і сам фільм.

Отже, Інтернет може поліпшити, доповнити, полегшити та вдосконалити навчання, побут і дозвілля, але він не в змозі замі­нити ні реального спілкування, ні інших витворів людської куль­тури, кожен з яких є унікальним.

 

Варіант 2

Кількість слів: 270
Курсивом виділено аргументи (докази)
 
У сучасному світі з кожним днем люди все більше часу при­діляють Інтернету. Декому здається, що він витісняє мистецтво, традиційні джерела інформації. Але це не так. Я вважаю, що Ін­тернет як чудове досягнення науково-технічного прогресу, без­умовно, розвиватиметься й надалі, хоча ніколи не замінить ні те­лебачення, ні книжок, ні тим більше театру й музеїв.

По-перше, Інтернет — порівняно нове відкриття. Його плюси й мінуси відразу важко адекватно оцінити. Завжди знаходяться ті, хто до новинок ставиться з настороженістю, недовірою, як і ті, хто перебільшує їх значення.

Яскравим прикладом з історії, що підтверджує цей доказ, може бути реакція загалу на винахід друкарської машинки. Ви навіть не можете уявити, скільки протестів виникло проти друкування тексту вручну! Уважалося, що надрукований текст, написаний без вкладання частинки своєї душі, не містить ніяких емоцій. А зараз нікому й на думку не спаде критикувати надрукований текст.

По-друге, Інтернет відрізняється метою свого призначення від театру, книжки, кіно, телебачення. Уплив мистецтва чи засобів масової інформації на розум і серце абсолютно різний. Так, зовсім інакше сприймаються навіть кіно- й телефільми, художні твори та їх екранізація, режисерське й акторське втілення драматич­них творів. Наприклад, вистава Львівського театру імені Леся Курбаса «Лісова пісня» Лесі Українки, де ролі Мавки й Килини виконувала та сама актриса, змусила кожного глядача по-новому заглянути у власну душу, оцінити, чого в ній більше — світла й любові чи байдужої буденної сірості. І в аурі глядацької зали яв­но було те Лесине, «що не вмирає», стократ посилене співпере­живанням, співвідчуттям людей, уражених силою краси.

Отже, Інтернет ніколи не замінить телебачення, книжки, теат­ру. Коли ми звикнемо до нового джерела інформації, суперечки про його роль притихнуть; своєрідність його можливостей допов­нить палітру засобів, за допомогою яких людина осягає світ.

Корисні матеріали:

Пошук на сайті: