Афонський пройдисвiт – Iван Нечуй-Левицький

Але… ченцi не знали, звiдкiль iшла та прилюбнiсть.

IV

Минуло доволi часу. Копронiдос став близьким чоловiком, навiть пристелем ченцiв. Вiн усе давав на монастир, як кажуть, для людського ока, дрiбнi жертви: то ладан, то смирну, то оливу; купив невеличку лампаду й почепив перед одним образом. Ченцi запрошували Копронiдоса до себе на чай та на закуску й побратались з ним. Копронiдос запрошував ченцiв до себе й ставив для їх багатенькi опрiчнi трапези: i для "ядущих говяда, i для не ядущих".

Раз Копродонiс запросив до себе самого отця Палладiя. За чаєм вiн почав з ним таку розмову:

– Знаєте що, отче Палладiю! От чорноризцi мають покладнi грошi й держать їх дурнiсiнько пiд спудом, в скринях. Грошi дурно лежать, дармують i не дають нiякої користi, нi навiть процентiв. Це дiло не практичне: треба робити так, щоб грошi плодили грошi.

– Воно й справдi так… – обiзвався Палладiй. – Але де ж нам, чорноризцям, вести мирськi грошовi справи? Ми в монастирi, а не в мирi…

– То давайте грошi на позичку купцям! Грошi вернуться додому, ще й принесуть у скриню проценти. Хто має корови, той має молоко й телята; а у вас нiби корови недiйнi, ялiвки, без молока й без телят… – сказав Копронiдос.

– Гм… це правду ви кажете… непогане дiло… – муркнув отець Палладiй i задумався.

– А скiльки процентiв дали б купцi, примiром? – спитав отець Палладiй.

– Дали б сорок або принаймнi тридцять на сто, а може, й бiльше, – сказав Копронiдос, – це, бачте, залежиться од умови та й од купця.

– Непогане дiло. Треба б собi i мебiль шовком оббить… i перськi килими новi купити… бо почуваю, що в повiтрi висить вже архiмандрича митра над моєю головою… Та й дочкам треба б послати трохи, бо вони сiм'янистi обидвi i в їх дiтей купа. Та треба грошей на наливки… та на вина… на вiтання значних гостей, не таких, як Iсакiй швець чи кравець… – сказав отець Палладiй, i спокуса заворушилась в його головi.

– Авжеж! Як пiдете вгору високо, то й грошi повиннi йти вгору.

– А чи знайдуться ж такi купцi, багатi, чеснi й певнi позичники? Чи можна їм йняти вiри? Грошi – ласа рiч, а мир любить грошi. Люди люблять позичать i не люблять оддавать, – сказав отець Палладiй.

– Знайдуться певнi й благонадiйнi позичники. От хоч би й я! I я ладен платить вам тридцять п'ять процентiв на рiк! Дам вам вексель, завiрю його в нотарiуса. А коли хочете, запишу в заставу для забезпечностi й свiй магазин. Банк не дасть вам таких процентiв, – сказав Копронiдос, – спробуйте на рiк, а не сподобається вам, я верну вам капiтал з процентами. А грошi вам здадуться. Дасть бог, швидко будете архiмандритом… а потiм i архiєреєм…

Отець Палладiй довго думав та мiркував, гладячи розкiшну бороду. Перспектива архiмандричної обстави: дорога мебiль, перськi килими, шовковi та оксамитовi ряси, золотi дорогi митри, обсипанi дорогими дiамантами, – все це дуже надило й манило його. Вiн любив блиск, розкiш i жадав багатої, естетичної церковно-аристократичної обстави.

"За три тисячi в один рiк матиму процентiв бiльше тисячi карбованцiв… Гм… Дадуть архiмандричу митру, то справдi здадуться… справлю дорогу митру з золотим полем, звелю обсипати дорогими дiамантами; хрестик зверху на митрi треба б зробити з брильянтiв. Справлю таку митру, якої нема й в архiєреїв. Я люблю, як митра сяє… та ще як вдарить сонце в вiкно, то блиск по митрi аж переливається, аж бiгає смугами, а найбiльше тодi, як архiмандрити хрестяться та кланяються… Тим-то, мабуть, вони так часто й кланяються… Та й посох треба позолотить, а змiя зверху варто б для шику обсипати брильянтами… Гм… на це треба багато грошей… В мене будуть у гостях професори й архiмандрити… Та й сам швидко буду архiєреєм… Знов треба буде багацько грошей, бо жалування мале – не покрiпишся".

Блискуча мрiя блискавкою мигнула в головi отця Палладiя й розворушила його честолюбнiсть i потяг до слави, до блиску. Отець Палладiй раптом перестав гладити свою густу бороду й легенько вдарив долонею по столi. Повна рука з повними, наче налитими пальцями, нiби прилипла до стола.

– Добре! Згода! – сказав вiн твердим голосом. – За п'ятдесят процентiв на рiк! – Скiльки? – спитав Копронiдос, i його чорнi очi засвiтились, заблискали, неначе в кота, що налагодився кинутись на мишу i знає, що миша вже не втече од його лапок та пазурiв.

– Три тисячi! – сказав отець Палладiй i подав руку Копронiдосовi.

Копронiдос ляснув його по долонi i велiв Мелетiї принести пляшку вина. Запили могорич. Написали вексель. Ввечерi в своїй келiї отець Палладiй вийняв з-пiд спуду грошi й оддав їх Копронiдосовi. Копронiдос неначе на крилах вилетiв з келiї. Здоровий осятер заплутався в його афонську мережу.

Другого дня Копронiдос прийшов на вечерню. Вiн став перед чудовним образом, пiдвiв очi вгору до неба й усе думав та гадав, розкидаючи думки, на котрого б чорноризця тепер закинути мережу: чи на Єремiю, чи на Iсакiя, в котрих вiн примiтив великий потяг та прилюбнiсть до чарки. 3 котрим-то буде легша й кориснiша справа.? Хто з їх скупiший? I в Єремiї ряса на спинi порудiла, i в Iсакiя спина руда, неначе налатана рудою латкою. I в Єремiї хустка до носа свiтиться наскрiзь, як решето, i в Iсакiя хустка до носа неначе прострелена кулями: бо як сякає носа, то часом гострий нiс потрапляє в дiрочку й стирчить з хусточки, неначе сякає дзьоба чорногуз. В отця Iсакiя намiтка на клобуцi така гарна, як стара запаска, котрою молодицi виносять попiл на смiтник… Але i в отця Єремiї тiльки трошки краща. I в Єремiї рясно латок на пiдряснику, i в Iсакiя такi самi взорцi, рясненько розкиданi по кафтанi… I в Iсакiя чоботи на носках роззявили рота, неначе просять їсти, i в Єремiї з носка часом висовується онуча, неначе чобiт висолопив язика.

Пiдвiвши очi вгору, Копронiдос думкою лiчив латки на обох чорноризцях i налiчив їх на отцевi Iсакiєвi бiльше.

"Еге! Вiн скупiший… Треба ловити отця Єремiю, засiдать на засiдки на його, бо, певно, його легше буде впiймати", – постановив собi Копронiдос i пiсля вечерi зайшов на чай до Єремiї.

– Господи Iсусе Христе, сине божий, помилуй нас! – промовив пiд дверима Копронiдос тихим i трохи плаксивим голосом, неначе прохач-старець, що просить хлiба. Вiн постукав помаленьку в дверi.

– Амiнь! – обiзвався з-за самовара отець Єремiя. "Несе нечистий купця, та ще й на чай. А вiн п'є чай унакладку, а не вприкуску; пiде чотири грудки сахару, а може, й бiльш… бо часом п'є по три стакани чаю", – подумав Єремiя, одначе вiн швиденько пiдвiвся, й запросив купця до кiмнати, й привiтався з ним. Сiли за стiл, випили по одному стакановi чаю. Копронiдос подякував i не схотiв другого стакана. Єремiя осмiхнувся й повеселiшав. Копронiдос витяг з кишенi пляшку рому й поставив на столi. Єремiя став зовсiм веселий i ласкавий. Вiн нахилив голову близенько до пляшки й вирячив низькi очi на квиток. Двi пасмi тоненьких кiсок звiсились униз i коливались, злiпленi докупи, неначе їх кiт позасмоктував.

– А я до вас маю маленьке-маленьке дiльце… – сказав Копронiдос.

– Яке дiльце? – спитав Єремiя й одкинув голову назад, i вирiвнявся на стiльцi.

– У вас, чорноризцiв, грошi валяються в скринях без усякої користi, вибачайте, як черепки на смiтнику. Чом пак ви не оддаєте їх на проценти? Чом би вам не позичити будлi-якому купцевi, от хоч би й менi? Я вам заплачу великий процент, бо купцям треба не покладного, а летючого капiталу, щоб обертався швидко, як обертається земля кругом сонця.

– У мене нема грошей. Хто вам сказав, що в мене є грошi? – перебив його Єремiя i вп'явся сердитими маленькими очима в лице Копронiдосовi, мов роздратований ужака.

Копронiдос погладив бороду й хитро, хитро й смиренно наче заглядав в очi Єремiєвi.

– Менi нiхто не казав, що в вас є грошi, але я побував у багатьох монастирях…

– В мене нема грошей! – стиснув тоненьким голосом Єремiя.

– Я дав би великий процент. Я купець, вiдомий у Києвi, маю магазин… дам вам вексель, запишу вам у заставу свiй магазин. От i отець Палладiй позичив менi грошi за тридцять п'ять процентiв. Я дам вам п'ятдесят.

Завантажити матеріал у повному обсязі:

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )

Знайшли помилку або неточність? Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: