Степан Руданський - Павло Апостол (сторінка 4)

                          Цариця приймає 
                          І булаву,бунчук, пернач, 
                          Хоруг посилає. 
                          І каже їм, запорожцям, 
                          На вражую кару, 
                          Заселити два Кодаки22 
                          І річку Самару.23 
                          А тим часом в Білій Церкві 
                          Каже присягнути 
                          Та у Польшу з отаманом 
                          На час завернути. 
                          І пігнались запорожці 
                          З Білецьким Іваном,24 
                          Здибалися з Лизогубом 
                          Та із Галаганом; 
                          Здибалися, полетіли, , 
                          Назад поглядають - 
                          Аж там уже Апостола 
                          Козаки ховають.25 
                          Аж там уже Апостола 
                          Козаки ховають, 
                          Аж там уже і укази 
                          З Москви посилають, . 
                          Лизогуба півгетьманом 
                          Тілько обирають...26 
                          Лизогуба півгетьманом 
                          Тілько обирають, 
                          А другого півгетьмана 
                          З Москви посилають. 
              10 июня 
     1 Апостол Павло - під цим іменем відомі два визначних діячі країнської козацької старшини кінця XVII - початку XVIII ст., миргородські полковники, батько та син гетьмана Д. Апостола, якому, власне, й присвячено поему С. Руданського і якого в поемі помилково названо Павлом. 
     2 Що старого Апостола Гетьманом обрала... - Д. Апостола обрано гетьманом Лівобережної України в 73-річному віці, у вересня 1727 р. Влада його була обмежена. 
3 Петрик - Петро II Олексійович (1715 - 1730) - російський імператор (1727 - 1730), онук Петра І, син страченого ним царевича Олексія. 
     4 ... Що посланці повертають До тебе з дарами... - У грудні 1727 р. делегація української козацької старшини у складі ніжинського полкового судді Михайла Забіли, гадяцького полкового судді Мартина Стишевського, прилуцького сотника Григорія Стороженка та переяславського осавула Луки Васильєва їздила до Петербурга з подякою за скасування Малоросійської колегії і відновлення гетьманства. Петро II прихильно прийняв делегацію, обдарував її членів подарунками і разом з ними відпустив з Петербурга І. Черниша, В. Жураковського та Я. Лизогуба, яким було заборонено жити на Україні. 
5 Петро судив царевича... - Суд над царевичем Олексієм відбувся 1718 р. На суді були присутні гетьман I. Скоропадський і козацька старшина (генеральний бунчужний Я. Лизогуб, полковники П. Полуботок (чернігівський), А. Маркович (лубенський), М. Милорадович (гадяцький)).
6 Ібув гетьман в Петрополі,||Як Петрик вінчався... - Гетьман Д. Апостол був присутнім на коронуванні Петра II у 1728 р. разом з козацькою старшиною, полковниками, бунчужними товаришами і таємним радником Ф. Наумовим. 
7 Кандиба Андрій - генеральний суддя. 
8 3абіла Михайло - ніжинський полковий, згодом генеральний суддя. 
9 Турновський - генеральний писар. 
10 Лисенко Федір - генеральний осавул. 
11 Горленко Яким - генеральний хорунжий. 
12 Борозна Іван - генеральний бунчужний. 
13 Аж там Петрик помирає... - Петро II помер ЗО січня. 
14 Ганна наступає... - Після смерті Петра II російською імператрицею 9 травня 1730 р. стала небога Петра 1, донька царя Івана Олексійовича Анна Іванівна (1693 - 1740), курляндська княгиня. 
15 Вона тілько Апостола || В очі пригортає... - Імператриця Анна Іванівна нагородила Д. Апостола орденом святого Олександра Невського, зробила його сина Петра лубенським полковником. 
      16 ...А за очі тридцять тисяч||Людей вимага є. - 1731 р. з ініціативи головнокомандуючого російською армією графа Мініха почалося спорудження оборонних валів і фортець від Дніпра до Дінця для забезпечення південних кордонів Російської імперії від татарських наскоків. До цих робіт залучалися українські козаки і селяни. 
17 Танський Антін - київський полковник. 
18 Натретій рік ізПольщеюІІБійка розпочалась... - Після смерті короля Августа II Сильного (1670 - 1733), союзника Петра і у Північній війні (1700 - 1721), в Польщі почалась боротьба за владу між його сином Августом III і ставлеником Швеції Станіславом Лещинським. На прохання Августа III російський уряд надав Польщі військову допомогу. В складі російського війська брало участь 20 000 українських козаків під проводом Я. Лизогуба та прилуцького полковника Г. І. Галагана (? - 1748). 
19 ...Щоб від естів і від курів//Польща відцуралась... - Йдеться про Курляндське герцогство, створене 1562 p. з столицею в місті Мітаві (нині - Єлгава), яке перебувало у феодальній залежності від польського короля. З початку XVIII ст. почало підпадати під вплив Росії і 1795 p. було остаточно приєднане до Російської імперії. 
20 Бірон Е. (1690 - 1772) - фаворит Анни Іванівни, згодом старший підкоморій і правитель державних справ; 1737 p. обраний герцогом Курляндії. 
      21 ...Покидайте, - каже, - хлопці, || Турецькі границі... - Після зруйнування 25 травня 1709 p. Старої (Чортомлицької) Січі царськими військами частина запорожців перейшла на підвладну Кримському ханству територію і в пониззях Дніпра заснувала в Олешках (нині Цюрупинськ, Херсонської області) Олешківську Січ. Тут для життя запорожців склалися тяжкі умовч, і 1714 р. козаки звернулися до царського уряду з проханням дозволити їм повернутися на батьківщину. Але царський уряд відмовив козакам. Незважаючи на відмову, козаки самовільно групами і поодинці поверталися на Україну. Прагнучи зміцнити південні кордони Росії в зв'язку з небезпекою татаро-турецьких нападів, царський уряд з ініціативи Д. Апостола 1734 р. дозволив їм повернутися до Росії, на Запоріжжя, де в березні 1734 р. за три-п'ять кілометрів від Старої, Чортомлицької, Січі (біля теперішнього села Покровського, Нікопольського району, Дніпропетровської області) вони заснували Нову Січ (1734 - 1775). 
22 Два Кодаки - тобто Старий Кодак (нині Старі Кодаки, село Дніпропетровського району, Дніпропетровської області) і Новий Кодак (Кодак, Кодаки), фортеця на правому березі Дніпра проти Кодацького порогу, в кінці XVIII ст. перейменована в село Старі Кайдаки. Тепер входить в межі міста Дніпропетровська. 
23 Самара - ліва притока Дніпра поблизу Дніпропетровська. 
24 Білецький (Білицький) Іван - кошовий отаман Олешківської Січі. 
     25 ...А ж там уже Апостола || Козаки ховають. - Д. Апостол помер 28 січня 1734 р. від апоплексії. Похований у Великих Сорочинцях, Миргородського району. Полтавської області у Покровській церкві, збудованій за його наказом 1732 р. 
     26 ...Лизогуба півгетьманом Тілько обирають...- Після смерті Д. Апостола указом імператриці Анни Іванівни на Україні було встановлено тимчасовий уряд (Правління гетьманського уряду), який складався з призначених царським урядом російських чиновників та української козацької старшини (росіяни - князі Олексій Шаховськой та Андрій Баратинський, полковник Василь Гур'єв і запасний полковник Іван Синявій; українці - генеральний обозний Я. Лизогуб, генеральний суддя М. Забіла, підскарбій А. Маркович і запасний осавул Ф. Лисенко). 

Сторінка 4 з 4 Показати всі сторінки << На початок < 1 2 3 4 > У кінець >>

Пошук на сайті: