Бiблiйнi пригоди на небi i на землi – Юрiй Ячейкiн

Послав Всевишнiй до Лота двох янголiв з наказом:

– Хай до ранку покине мiсто з усiм сiмейством. Хай iдуть вони свiт за очi i не озираються. Якщо озирнуться, лихо буде.

Прийшли янголи до Лота. Та ледь переказали божий наказ, як перед Лотовою халупою зiбрався цiлий натовп розбещених содомитiв.

– Лоте! – нахабно вимагають. – Ану, подай нам своух янголяток!

– Та що ви, люди! – каже ум Лот. – Як вам не сором? Адже це янголи!

– ух нам i треба!..

– Лiпше я вам своух непорочних дочок на поталу вiддам…

– А навiщо вони нам, коли ми вiд власних молодиць повтiкали?

Даремно вони галасували: янголи розлютилися i дали добрячоу прочуханки усьому натовпу.

А вранцi пiшов Лот з мiста. За ним – сiмейство. I чують: за спинами у них грiмотить, гуркоче, на всi голоси волас. Лотова жiнка озирнулася i навiки остовпiла. Лишився праведний Лот без жiнки. Поселився вiн з дочками у печерi, подалi вiд людей.

А далi я вам прямо з Бiблiу прочитаю.

Ось слухайте:

"у жив Лот в печерi, i з ним двi дочки його.

I мовила старша молодшiй: батько наш старий; i нема чоловiка на землi, який увiйшов би в нас за звичасм всiсу землi.

Отож напоумо батька нашого вином, i переспимо з ним, i поновимо вiд отця нашого плем'я".

Я навмисне зупинився на найпiкантнiшому мiсцi i зiтхнув:

– Ех, без добавки i горiлка не смачна…

– I справдi! – зголосився сам корчмар. – Дозволь, вчений отроче, я тебе почастую?

– Благословляю намiр твiй! – не пручався я пiд нетерплячi вигуки слухачiв.

– Ось тобi чарочка, юний отче, читай далi…

"I напоули отця свого вином тiсу ночi, i пiшла старша i переспала з батьком своум; а вiн не вiдав, коли вона лягла i коли встала.

Наступного дня старша мовила молодшiй: ось, я спала вчора з батьком моум; напоумо його вином i цiсу ночi; i ти пiди, спи з ним, i поновимо вiд отця нашого плем'я.

I напоули батька свого вином i цiсу ночi; i пiшла молодша, i спала з ним; а вiн не вiдав, коли вона лягла i коли встала.

I поробилися обидвi дочки Лотовi вагiтними вiд батька свого.

I народила старша сина i нарекла його iм'ям: Моав, (кажучи: вiн вiд батька мойого). Вiн отець моавитян понинi".

I молодша також народила сина i нарекла його iм'ям: Бен-Аммi, (кажучи: вiн син роду мойого). Вiн отець амонитян понинi.

Аж тут низенький товстун розхвилювався:

– А чому ж господь за отакi аморальнi вчинки не покарав старого грiховодника з молодицями? Iнших, бач, карас, а цих – нi! I невже поблизу вже й чоловiкiв не було?

– Як не було? – загарячкував i корчмар. – А вино? Ти забув про вино! У кого ж хтивi дiвки вино купували, коли не в корчмарiв?

Розбурхався i щогловидий:

– Не розумiю, як це можна переспати з непорочною дiвахою i навiть не помiтити? Знову ж таки: хто йому новонародженi – сини чи онуки?

А тодi в один голос – до мене:

– Отче, а що ти скажеш?

Я замислився, а потiм мудро вирiк:

– Дуже складнi вашi запитання. Справа ця i дiйсно надзвичайно заплутана. Без пляшки в нiй нiчого не добереш! А щось пляшки я й не бачу…

– Зараз буде, отче. Одна мить!

11. ЩО ВЗЯТО, ТЕ Й СВЯТО

"Духовенство носить плащ убогостi, яким приховус секрет умiння збагачуватися i забезпечувати себе всiлякими насолодами".

К.ВОЛЬНЕЙ.

Черепок трiщав, мов твердь небесна за часiв Всесвiтнього Потопу…

Сурми сурмили архангельськi…

Груди палило, мов я пекельноу сiрки наковтався…

З рота виривалося смердюче дихання…

Фу! Аж самого нудить…

О господи!..

Перед очима стрибало, пливло i гойдалося. Стiни похитувалися, немов п'янi. Стеля раз у раз нiби падала на мою бiдолашну голiвоньку. Звiдусiль рипiло, скреготало i грюкало. Ложе совалось пiдi мною туди-сюди, немов намагалось скинути мене на пiдлогу.

Свята трiйце, де я?

Раптом дверi вiдчинилися, а на мене посунула така фiгура, що я аж отерп.

Фiгура була без одного ока, без одного вуха, без однiсу руки i без однiсу ноги. Голова хвацько пов'язана яскраво-червоною хусткою, зi смаком дiбраною пiд колiр носа. Строкатий тiльник i широкi, як море, штани довершували вбрання. За широким шкiряним поясом стирчав набiр кинджалiв. На лiвому боцi телiпалася шаблюка. А на сдинiй руцi з засуканим рукавом був витатуйований череп з кiстками навхрест. Той хрест був явно не божеського походження.

Та я з присмнiстю зауважив, що ця напiвлюдина тримас напоготовi в своуй сдинiй руцi вже вiдкорковану пляшку i приязно до мене всмiхасться.

Чого б це?

– Що, прочумався, випивохо! – лагiдно прохрипiв переполовинений незнайомець. – На ось, похмелися! Кращих лiкiв не знайти – по собi знаю…

Я присмоктався до пляшки, мов до цiлющого джерела. Одразу полегшало. Я вiдчув, що набуваю звичноу форми, гiдноу мого сану,

– А де закусь? – жваво наполiг я. Кожному святеннику вiдомо: завжди слiд вимагати бiльше, коли тобi щось дають i так.

– Отакоу! – здивувався мiй несподiваний рятiвник. – Ще й закусь йому у лiжко пiднось! – вiн сунув руку до кишенi i витяг тверду, як наждак, галету. – На, жери, паскуднику!

Бач, зичливо всмiхасться, а сварить…

– Ти хто? – запитав я, зубами викрешуючи з галети iскри.

– Як то хто? – знову здивувався вiн. – Я капiтан Бен-Акула, майбутнiй адмiрал майбутньоу розбiйницькоу флотилiу.

– А це що? – я кволо повiв рукою навколо.

– Мiй флагман "Зi святими упокiй".

– Ах, то це корабель морських розбишак! – нарештi остаточно прозрiв я. – То ось чого лiхтарi були порозбиванi!

– Авжеж…

– Чого ж я тут?

– Бо найнявся.

– Ким?

– Капеланом. Тепер у нас повний керiвний комплект – капiтан i капелан.

– Щось не пригадую, – непевно промимрив я.

– А що тут дивного? – розсудливо мовив вiн. – Тебе ж учора двос моух лобуряк ледь на руках принесли. Та ще твою дуже веселу книгу. Ти ж пообiцяв влаштувати на суднi колективну читку, щоб навернути корабель на маршрут iстинний…

– I де ж ми зараз?

– У вiдкритому морi.

– Жах! – простогнав я.

– Нiякого жаху нема – не потонемо, – хибно зрозумiв мене капiтан Бен-Акула i, аби до кiнця заспокоути, свос запевнення обгрунтував: – Я переловив усiх щурiв i ув'язнив до мишоловок, щоб не повтiкали. А поки щури з корабля не втечуть, судно нiзащо на дно не пiде. Це кожен моряк знас! До речi, отче, як тебе звати? Я й досi не знаю, бо вчора ти лика не в'язав…

– Звуть мене Iона! – поспiшив я урвати його паплюжнi для мого сану спогади.

– Аз якого роду?

– Мiй батько – гицель Амiтай з колiна Зебулона.

– А де ж вiн котiв обдирав… тобто де ти народився, хочу я спитати.

– У мiстi Гад-Хефер.

– I хто ж ти за святенницьким фахом?

– Я, Акуло, пророк.

– А звiдки це тобi вiдомо?

– А в мене диплом с! Я закiнчив школу пророкiв, вперше засновану великим Самуулом!

– I багато таких?

– Та як сказати… Розрахунок простий: щоб на кожен базар у кожному мiстi стало хоча б по одному пророку…

– А що воно, власне, таке – пророк? – сдине око капiтана засвiтилося цiкавiстю.

– Пророк, Акуло, це людина, яка не знас нiчого, але здогадусться про все.

– Брешеш!

– Собака бреше, а не пророк!

– Ану, вiдгадай тодi, навiщо я оголосив додатковий набiр в команду моух розбишак?

– Ну, це для мене дрiбниця: щоб не боятися нi бога, нi чорта!

– Ти диви – вгадав! – вiн пiдсiв до мене ближче. – А навiщо це менi не боятися нi бога, нi чорта?

– Щоб грабувати i скарби збирати.

– I коли ж я розбагатiю? – вихопилось у нього.

– Дай червiнця.

– Навiщо?

– Iнакше пророцтво не справдиться.

– На два! То коли?

– Як тiльки зустрiнеш купецький корабель i випорожниш його, як я оцю пляшку.

Я узяв у нього пляшку й присмоктався.

Вiн стежив за процедурою з непiдробним хвилюванням.

– Не лишай нi краплi! – ще й заблагав наприкiнцi.

– Будь спок! – втiшив його я.

Сеанс пророкування проходив напрочуд вдало. Настрiй мiй значно полiпшився. У головi вже не сурмили архангели i твердь небесна не репала. За бортом лагiдно плюскотiли хвилi. У кишенi подзенькували червiнцi. Благодать! Я витяг пачку "Фiмiаму" i з насолодою воскурив.

– Iоно, ану дай i менi фiмiаму, – попросив капiтан.

Отакоу! Його прохання мене вкрай засмутило. Ой, як важко було вiдмовляти такiй благороднiй людинi! Але що я мав робити? Адже нас у школi навчали тiльки брати, а давати – не вчили. Хiба ж я винен, що мене випустили у свiт до мирян неуком?

Однак, з поваги до капiтана, я обрав одну з найбiльш делiкатних форм вiдмови.

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )

Знайшли помилку або неточність? Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: