Бiблiйнi пригоди на небi i на землi – Юрiй Ячейкiн

Продегустував Всевишнiй фрукти та овочi i мовив, сам себе похвалюючи:

– Це добре!

А головне, в чому найбiльше виявилася його генiальнiсть, – це те, що вiн не поспiшав сотворити Критичний Розум. Адже критик одразу почав би вередувати: мовляв, i те зроблено не так, i це йому не до вподоби. Оте треба доробити, оте переробити… Навiть слова, мовленi Творцем, пiддав би сумнiву. Примiром, зауважив би, що пiсля дегустацiу плодiв слiд казати "Це смачно", а не "Це добре"… Атож, якби Наймудрiшого зрадила iнтууцiя i вiн на свою голову мав би критика, то й досi не вийшов би з початковоу стадiу творiння, лишився б на вiки вiкiв недолугим початкiвцем. А так сказав сам собi: "Це добре!" – i край.

Хiба не мудро?

А на четвертий день господь вирiшив запалити на небi свiтильники Сонце та Мiсяць. Ще й зiрки весело заяскрiли. Отак виникли день i нiч. Сонце освiтлюс земну твердь удень. Мiсяць iз зiрками – уночi.

Тут Левiафан вже вкотре не стримався i знову урвав мою святу оповiдку:

– Навiщо ж було'засвiчувати Сонце i Мiсяць, коли й так уже сяяло Свiтло? I куди воно подiлося?

Я навiть розсердився. Цей Левiафан своуми запитаннями робить з мене викiнченого дурня! А я ж оповiдаю йому точно за святим письмом, немов закоренiлий вiдмiнник. Та щось вiдповiсти цьому тюремному одоробалу таки треба. В'язневi псувати стосунки з наглядачем – нi до чого. Старець Авiмелех, бувало, ще й не так мене на iспитах катував…

– У тому-то, – хитро пояснив я, – й виявилася неперевершена кмiтливiсть Всевишнього. Якби хтось мiг тут щось второпати, то Наймудрiший не заслуговував би на звання Наймудрiшого. Яка ж це була б незреченна мудрiсть, якби кожен дурень мiг би до цього дотумкати? Утямив iстину?

– Ясно, що нiчого неясно, – погодився з моуми теологiчними доказами Левiафан. – Хвали свого бога далi.

20. УСЯКОт ТВАРI – ПО ПАРI

"Це був, найвiрогiднiше, кумедний парад. Навiть найбiльш вчений природознавець навряд чи наважився б стати в цьому випадку на мiсце Адама".

Лео ТАКСIЛЬ.

– А на п'ятий день почав Всевишнiй творити усяке боже дихання: свиней, гадюк, шакалiв, удавiв, тхорiв, павукiв, жаб, клопiв, стерв'ятникiв, вовкiв, акул, блощиць, крокодилiв, комарiв, тигрiв, гадiв повзучих, лiтаючих i плаваючих… Усякоу тварi – по парi.

Подивився потiм на своу творiння – птахiв, риб, ссавцiв та гадiв, помилувався, запишався вiд власноу, нiчим не приборканоу фантазiу та й мовив:

– Це добре!

– А планктон вiн теж сотворив? – вже вкотре вклинцювався в мою розповiдь Левiафан.

– Само собою. Вiн усе живе того п'ятого дня сотворив. Тiльки вiн i сам тодi ще не знав, чи це планктон, чи гiпопотам. А може, кенгуру… Звiдкiля було йому знати? Адже нiяких назв для всього сущого ще не iснувало.

– А як же ми дiзналися?

– Першим до назв доп'яв Адам. Вiд нього й повелося…

– Адам, хто це?

– О, тут цiла iсторiя! Усi творiння не лише не мали назв, а й були нi на що не схожi. Аж тут Всевишньому закортiло самим собою милуватися. Але як? От вiн i порiшив: сотворю собi живий автопортрет за своум образом та подобою.

– I сотворив?

– Звiсно! Iнакше звiдки взялися б люди?

– Виходить, i ти – як господь-бог?

– Ще б пак!

– Чого ж тебе ув'язнили?

– А хiба я знаю?

– Ну й дiла!..

– Атож, дiла – мов сажа бiла.

– Тодi, Iоно, оповiдай про Адама далi.

– Добре, а ти слухай i не уривай, iнакше на розповiдь й п'ятнадцяти дiб не стане.

– Мовчу, як риба! – заприсягнувся по-морському Левiафан.

– Вранцi шостого дня взяв Всевишнiй добрячий кавалок бiло-рожевоу глини i заходився лiпити свiй скульптурний автопортрет. Погляне на себе у свiчадо ставка та й лiпить, погляне та й лiпить… Весь у гливчаку вимастився, але таки злiпив фiгуру. Дмухнув на неу, i вона ожила! Вийшов хлопець – хоч куди козак. I нарiк його Митець Адамом, щоб не задавався. А це могло статися, коли б вiн заресстрував новоствореного пiд власним прiзвищем. А так – не визнав за свого…

Отут i з'ясувалося, як i яке боже дихання називати. До того боговi не було з ким розмовляти. А тепер – стало! Але як розмовляти, коли нiяких назв не iснус? Могло ж вийти, як у пiсеньцi: "Дiд каже, що пшоно, баба каже – гречка…" Того ж дня Всевишнiй органiзував Адамовi грандiознi оглядини усього сущого. Адам давав усьому назви, а Всевишнiй запам'ятовував. I хто з них був вчитель, а хто учень, й понинi не добрати…

Адам дивився на нескiнченну череду рiзноу звiрини та птаства i вилущував слiвця, мов зернята з насiння:

– Пава, лев, пума, ара, вепр, орангутанг, коза, тур, диплодок, археоптерикс, горобець, лисиця, ворона, кицька, воша, носорог, собацюра…

Того дня Адам залюбки мiг зробити з мухи слона, а iз слона – муху. Усе залежало тiльки вiд того, як вiн назве.

А вiн тiльки витирав пiт з чола i невтомно шкварив добiрними назвами:

– Снiгур, дикобраз, шимпанзе, морж, iгуанодон, тиранозавр-рекс, боа-констрiктор, лiнивець…

Це була неймовiрно важка i виснажлива праця. Недарма Всевишнiй сьомий день оголосив Днем Спочинку.

Тiльки вiнцю творiння – Адамовi – було пiд силу впорати цей мовний калейдоскоп. Всевишнiй, напевне, заклав у його черепну коробку перший у свiтi електронний мозок. Звичайна людина за один день з цим вiдповiдальним завданням нiзащо б не впоралася. Нам у школi казали, що коли тiльки наземнi "божi дихання" звести докупи i щосекунди давати одну назву, то вистачило б на чотири мiсяцi безперервноу роботи. Без передиху! Без сну i спочинку! Адам же впорався за один неповний робочий день, та ще й охопив ресстрацiю численних мешканцiв пiдводного царства. Кiбер, та й годi!

В iсторiу людства це був перший свiтовий рекорд. А все чому? Бо творцем Адама був Найдосконалiший, Наймудрiший, Усевiдаючий Всезнайко, з яким Адамовi нема чого й рiвнятися. Подумати тiльки: Адам за один день лише дав назви усьому сущому, а Всевишнiй за один день усе те суще сотворив. Що важче? Було б дiло, а назва знайдеться! I рiвняти ух не можна! Досить згадати, що на його першу дитину. Кауна, пiшло аж дев'ять мiсяцiв творiння. Однак i того Кауна без Адамовоу помiчницi рви не було б…

Отак я воздав хвалу Отцю Небесному. Гадаю, Всевишньому сподобалося. Може, змилостивиться i випустить на волю достроково?

Про всяк випадок (як падати, то на м'яке!) вирiшив пiдлеститись i до мого наглядача.

– Пишайся, Левiафане! – солодко проспiвав я.

– Це б з чого? – здивувався той.

– Як з чого? Хоча б з того, що твiй родовiд давнiший вiд мого. Будь-який цар запишався б, якби дiзнався, що походить з черева твого пращура.

– Невже?

– Правду кажу. Усi вельможi рахуються помiж собою, чий родовiд давнiший.

– А хiба мiй рiд давнiший вiд твого?

– А ти що – не слухав? Адже пару твоух пращурiв Всевишнiй сотворив на п'ятий день, а моух – на шостий. Та й то – некомплектне…

21. ГОСТРЕ СЛОВЕЧКО КОЛЕ СЕРДЕЧКО

"Мужик поки ще темний, то й у бога вiрус, а навчиться – вiн i церкву забуде, а про батюшку – поминай як звали!"

Панас МИРНИЙ.

Уже настав третiй день мого ув'язнення, а про звiльнення й гадки нема. Ну, заждiть! Геракл втiк, i я – не з гiрших.

Ото пожував сухiврю з хлорели i повiв хитру мову:

– Всевишнiй i справдi мас свiтлий розум. А все чому? Бо посеред раю вiн завбачливо виростив для себе Древо Пiзнання. Плоди з нього вiн усть сам-один. Як тiльки чогось не знас, з'усть пiзнавальний плiд, i вже все йому вiдомо.

А всiм iншим пiд страхом Страшного суду мудро заборонив отi пiзнавальнi плоди жерти. Iнакше, примiром, мавпи з мавпочками вмить би оте дерево обнесли, i нинi б не люди володiли землею, а мавпи. Навiть Адамовi господь заборонив з того дерева куштувати. Щоб не вийшов з нього великий розумник. З дурнем завжди легше: вiн власноу думки не мас. Що дурневi не скажи, усьому повiрус на слово.

I жив Адам в раю у святому невiданнi. Мов викiнчений дикун. Не знав, темнота, навiть такоу дрiбницi: одягатися йому чи нi. Гасав по райських кущах голяком, як його Всевишнiй сотворив. Весь невмиваний, у синцях та подряпинах…

Одного разу покуштував Всевишнiй з Древа, i його вмить осяяла чергова iстина: усякоу тварi вiн сотворив по парi, а от Адама – некомплектне!

Явний недогляд!

От i напосiвся вiн на Адама, нiби той винен:

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )

Знайшли помилку або неточність? Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: