Детальний Аналіз твору «Дитинство» Яновський

Детальний Аналіз твору

«Дитинство» Яновський

Рід літератури: епос.
 
Жанр: новела.
 
Тема: життя Данила Чабана та історія його роду, що уособлює шлях українського народу.
 
Ідея: утвердження віри в нетлінну вартість національних основ буття, спадковість поколінь, духовну пам’ять; оспівування міцних родових традицій, гуманіс­тичного сприйняття життя, здорового існування людини на землі.
 
Композиційно-стильові особливості: новела «Дитинство» не має єдиної наскрізної сюжетної лінії. Твір побудова­но на системі окремих сюжетних картин, епізодів пейзажного і побутового характеру. Ці епізоди тісно пов’язані з календарним циклом буття українсь­кого селянина. Оповідь насичена описами звичаїв, народних свят: Вербної неділі, Великодня, Білого тижня, Сорока святих та ін. Письменник щедро використав багаті фольклорні джерела, майстерно відтворив народні звичаї, побут, злидарське життя трудового люду України, його велич і незламну духовну силу. Філософське кредо новели — у ствердженні невмирущості й волелюбності людської гідності. Мандрівка прадіда з правнуком у степ, до моря символізує шукання світлої долі: вони «ішли великий день і все пансь­кою землею», і прадід по дорозі розкриває перед малим Данилком могут­ність народу, пророчить йому чудове майбутнє. Несподівана смерть прадіда серед квітучого степу дає Данилкові відчути себе самотнім, але не втамовує його спраги до життя. «Топчи землю, си­нок», — такими були останні слова мудрого старого, звернені до нащадка його роду. Оспівування міцних родових традицій, гуманістичного сприйняття буття, здорового існування людини на землі стає провідним гаслом письменника. 
 
Примітки: Новела входить до роману «Вершники». Місце дії новели — безкраїй степ, «український Техас», що ставав полем бою на зламі багатьох епох. Цей твір розповідає не тільки про дитинство одного героя. Це ніби екскурс в історію свого народу, його звичаї, у яких відображається ментальність українців. Саме тут коріниться суть гуманістичного світосприймання героїв: вони по­винні шанувати людей, нести життя і волю, берегти саме життя.
 

Пошук на сайті: