Одним з етапів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури є за­вдання з розгорнутою відповіддю — створення власного письмового висловлення на дискусійну тему. Воно вимагає застосування вмінь формулювати й обстоювати власну думку, аргументувати, наводити приклади для підтвердження своїх думок, робити висновки, логічно й послідовно викла­дати думки у зв’язному тексті й передбачає виявлення рівня знань учасників ЗНО з національної та світової літератури, історії, мистецтва.

 

Як написати власне висловлення на ЗНО з української мови та літератури

Структура власного висловлення на ЗНО з української мови та літератури

Критерії оцінювання власного висловлення на ЗНО з української мови та літератури

Приклади з літератури для написання власного висловлення на ЗНО з української мова та літератури

 

 

Зразки власних висловлень на ЗНО з української мови та літератури 

Твір на тему: «Напевно, усі успішні люди — кар’єристи...»

Твір на тему: «Чи можна пробачити зраду?»

Твір на тему: «Вік живи — вік учися»

Твір на тему: «Що важливіше: бути освіченим чи мудрим?»

Твір на тему: «Чи замінить Інтернет телебачення, книжки, театр?»

Твір на тему: «Чи змогла б людина прожити без природи, без гармонії з довкіллям?»

Твір на тему: «Без знання минулого немає майбутнього»

Твір на тему: «Як добро має перемагати в нашому недоброму світі?»

Твір на тему: «Майбутній фах потрібно вибирати за престижністю чи за покликанням?»

Твір на тему: «Чи повинна людина відповідати за свої помисли та вчинки?»

Твір на тему: «Чи вічне кохання?»

Твір на тему: «Чи справді закони моралі є найкращими життєвими орієнтирами?»

Твір на тему: «Чи потрібно дослухатися до порад дорослих?»

Твір на тему: «Чи потрібно визнавати свої помилки?»

Твір на тему: «Мало часу лише в того, хто нічого не робить»

Твір на тему: «Що таке геніальність?»

Твір на тему: «Хто такий герой?»

Твір на тему: «Чи є місце заздрощам у товариських стосунках?»

Твір на тему: «Чи повноцінне життя без друзів?»

 

Твір на тему: «Головне в житті — це саме життя, найвища цінність на землі»

Твір на тему: «Хто в Україні гідний називатися патріотом»

Твір на тему: «Неосвіченість — ніч ро­зуму, ніч безмісячна і беззоряна»

Твір на тему: «Характер людини творить її долю»

Твір на тему: «Чи потрібний сучасним людям етикет»

Твір на тему: «Народні традиції— це культурна спадщина народу чи пережиток минулого?»

Твір на тему: «...Мова є критерієм того, на якому рівні перебуває людська культура»

Твір на тему: «Час не має влади над коханням»

Твір на тему: «Здоров’я — найвища цінність»

Твір на тему: «Сильного доля веде — слабкого волочить»

Твір на тему: «Справжній інтелігент — це людина «духу»

Твір на тему: «Які людські якості найбільше потрібні молоді в сучасному світі»

Шпаргалка ЗНО | Григорій Сковорода - «De libertate»

Пошук на сайті: