Питання та відповіді до твору «Диво»

 

Питання та відповіді до твору «Диво» 

 

•       У яких площинах розгортається сюжет роману? (Події першої сюжетної площини відбуваються в часовому проміжку від літа 992 р. до осені 1037 р. XI ст., другої — від осені 1941 р. до весни 1942 р. XX ст., третьої — з весни 1965 р. до літа 1966 р. XX ст.)

•       Які епізоди з життя Сивоока змальовані в першій сюжетній площині? (Події сорокарічних поневірянь героя: Сивоок розпо­чинає свою подорож із пущі {життя у діда Родима й у Сит­ника), потім прямує до Києва, Радогості, потрапляє в Болгар­ське царство, у Константинополь, на острів Пелагос, після чого знову опининяється в Київській Русі, а саме в Києві. Тут сюжетна лінія Сивоока переплітається з лінією Ярослава)

•       3 якими героями пов’язана друга сюжетна площина? (Події другої часової площини розгортаються в Києві. У цій пло­щині лише одна сюжетна лінія: Гордія Отави — професора Шнурре)

•       Як подається у творі третя сюжетна лінія? (Дія третьої сюжетної площини розпочинається в надмор’ї, розгортається в Києві через зображення подорожей Бориса Отави до Західної Німеччини, Москви, а завершується в Києві)

•       Який образ пов’язує всі сюжетні площини? (На тлі Софіївського собору розгортаються події всіх сюжетних ліній)

•       Визначте роль заспіву та епіграфів до частин роману. (Заспів до «Дива» та епіграфи до кожної з його частин глибоко зану­рені в зміст, вони «промовляють» щось важливе, кидаючи додаткове світло на задум і тему)

•       Який конфлікт покладено в основу сюжетних ліній? (Основу сюжетів становить конфлікт влади й мистецтва, свободи людини та її обов’язку)

•       Як у творі переплітається історична правда и художній вими­сел? (Вимисел, фантазія Павла Загребельного в «Диві» орга­нічно переплітаються з реальним історичним тлом тогочас­ного життя Києва, Новгорода, язичницької пущі, доповнюючи та поглиблюючи сприймання зображуваного)

•      Визначте ідейний зміст образу Софії Київської у творі. (Собор зв'язує покоління, говорить з нами про минуле, про куль­туру нашого народу, утілює невмирущість духу українського нації)

Пошук на сайті: