Маркіян Шашкевич - Веснівка

Маркіян Шашкевич

ВЕСНІВКА 

Цвітка дрібная 
Молила неньку, 
Весну раненьку: 
"Нене рідная! 
Вволи ми волю – 
Дай мені долю, 
Щоб я зацвіла, 
Весь луг скрасила, 
Щоби я була, 
Як сонце, ясна, 
Як зоря, красна, 
Щоби-м згорнула 
Весь світ до себе!" – 
"Доню, голубко! 
Жаль мені тебе, 
Гарная любко; 
Бо вихор свисне, 
Мороз потисне, 
Буря загуде, – 
Краса змарніє, 
Личко зчорніє, 
Головоньку склониш, 
Листоньки зрониш, – 
Жаль серцю буде". 

Пошук на сайті: