Детальний аналіз твору «Моя автобіографія» Вишня

Детальний аналіз твору

«Моя автобіографія» Вишня

«Моя автобіографія» аналіз твору — тема, ідея, жанр, сюжет, композиція та інші питання розкриті в цій статті.

ПАСПОРТ ТВОРУ

Рід літератури «Моя автобіографія»:  епос.

Жанр «Моя автобіографія»гумористичне оповідання.

Тема «Моя автобіографія»: гумористична розповідь про батьків, навчання й формування світогляду пи­сьменника.

Ідея: у гумористичній формі висвітлення факторів, що впливають на формування митця.

Композиційно-стильові особливості: композиція відповідає формі ділового паперу — автобіографії. У «вступному» етюді-розділі автор розповідає про те, де й коли народився, про батьків та дідів. Другий і третій етюди присвячені етапам навчання, фор­муванню світогляду майбутнього художника слів. В Остапа Вишні що не ре­чення — то народний жарт, який містить глибинний підтекст. Гумореска скомпонована з окремих невеличких розділів-«фресок». Автор «вихоплює» найяскравіші, найхарактерніші епізоди, події. Це не лише життє­пис, а й аналіз пережитого автором. «Найголовніші моменти» переважно ве­селі, іноді — трагічні. Гострий на слово гуморист постає серйозним і вдумли­вим. Гумореска насичена розмовною лексикою, розповідними інтонаціями. Комізм ситуації базується на контрасті. Твір вражає людяністю, щирістю.

Пошук на сайті: