Аналіз «Гімн» Франко

Аналіз «Гімн» Франко

«Гімн» аналіз твору — тема, ідея, жанр, сюжет, композиція та інші питання розкриті в цій статті.

ПАСПОРТ ТВОРУ

Рід літератури «Гімн»: громадянська лірика.

Жанр «Гімн»ліричний вірш.

Провідний мотив «Гімн»боротьба народу за своє майбутнє, непохитна віра в перемогу.

Віршовий розмір «Гімн»чотиристопний хорей, суміжне римування.

Примітки: Поезія «Гімн» — один з найкращих зразків революційно-патріотичної ліри­ки в українській літературі. Ця поезія входить до збірки І. Франка «З вер­шин і низин». Автор змальовує образ «вічного революціонера» як утілення могутності, нездоланності народу, його одвічних прагнень до свободи та справедливості. Конкретизуючи цей образ, поет акцентує увагу не на закли­ках до руйнувань, а на великій перетворюючій силі «науки, думки, волі». Це одна з найсильніших за звучанням, за могутністю думки та заклику пое­зій громадянської лірики в українській літературі. Завжди в суспільстві бу­дуть знаходитися «вічні революціонери», небайдужі до народного горя, страждань та неволі.

Вірш покладений на музику, його ритм експресивний, а художні засоби (анафора, перелічення, метафора) дуже виразні.

Пошук на сайті: