Кларнетизм — світоглядно-естетична концепція Павла Ти­чини

 

Кларнетизм — світоглядно-естетична концепція Павла Ти­чини

 

Кларнетизм — світоглядно-естетична концепція Павла Ти­чини, унікально виражена за допомогою багатьох поетичних засо­бів: звукових (асонанс, алітерація, звуконаслідування, анафора й епіфора), зорових (епітет, метафора, індивідуально-авторські слова), формальних (розміщення строф і рядків у них) тощо.

Термін, запропонований Ю. Лавріненком та В. Баркою для позначення стильової якості синтетичної лірики раннього П. Ти­чини й походить від назви його збірки «Сонячні кларнети» (1918). Кларнетизм указує на «активно ренесансну одушевленість життя» (Ю. Лавріненко). Синтетичне мислення схильного до «кольоро­вого слуху» та «слухового кольору» П. Тичини («Арфами, ар­фами...», «Гаї шумлять...», «Пастелі» та ін.) зумовлювало одно­часну «мальовничу музичність» і «музичну мальовничість» його лірики. Водночас кларнетизм виявився містком, що перекидався від ідейно-естетичних, почасти врізнобіч спрямованих пошуків попередніх поколінь до синтетичного типу мислення, що не вкла­далося в жодну стильову течію. Так, органічний для П. Тичини символізм переплітався з елементами авангардизму, імпресіо­нізму, імажинізму, про що поет писав у щоденнику, а разом з тим — і неоромантизму, неореалізму та необароко. Вплив тичининського кларнетизму на українську літературу XX ст. виявився одним із визначальних.

Пошук на сайті: