Фейлетон в літературі

 

Фейлетон в літературі

 

Фейлетон — це художньо-публіцистичний жанр, у якому комічна сутність негативних явищ і ситуацій дійсності розкрива­ється шляхом інверсійної, асоціативної розробки теми з викорис­танням авторських та фольклорних комічно-сатиричних образів.

Пошук на сайті: