Новела

 

Новела

 

Новела (іт. novella, від лат. novellus — новітній) — невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вимальованою дією.

Ознаки новели:

• лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів;

• строга й усталена конструкція;

• наявність строгої та згорненої композиції з яскраво вираже­ним композиційним осередком (переломний момент у сюжеті, кульмінаційний пункт діл, контраст чи паралелізм сюжет­них мотивів і т.д.);

• перевага сюжетної однолінійності, зведення до мінімуму кіль­кості персонажів;

• персонажами новели є особистості, як правило, цілком сфор­мовані, що потрапили в незвичайні життєві обставини;

• автор у новелі концентрує увагу на змалюванні внутрішнього світу героїв, переживань і настроїв;

• сюжет новели простий, надзвичайно динамічний, містить у собі момент ситуаційної чи психологічної несподіванки.

Пошук на сайті: