Коротка біографія Олеся Гончара

ОЛЕСЬ (ОЛЕКСАНДР) ГОНЧАР
(1918-1995)

Олесь (Олександр) Терентійович Гончар народився 3 квітня 1918 року в селі Домівка непода­лік Катеринослава. Провів свої дитячі роки в слободі Суха Кобеляцького району Полтавської області.

Учився в Харківському технікумі журналістики. Потім, після недовгої роботи в періодичних виданнях, вступив до Харківського університету на філологічний факультет (1938 р.). На війну пішов добровольцем з третього курсу. Після війни закінчив навчання в Дніпропетровському уні­верситеті.

Почав друкуватися ще до війни: у 1941 році вийшла його повість «Стокозове поле».

Зразу ж після війни О. Гончар надрукував початок трилогії «Прапороносці», яка принесла йо­му шалений успіх. Трилогія була закінчена у 1948 році. Вона не була позбавлена політичної заан- гажованості, але це не применшує її літературної вартості. Воєнну тематику відобразив О. Гончар ще у творах «Земля гуде», «Партизанська іскра».

1960 р. — виходить роман «Людина і зброя», головними героями якого стали студенти-істо- рики. Війна випробовує їхні душі. Наступний роман, «Циклон» (1970 р.), став продовженням ро­ману «Людина і зброя».

Історія захоплює О. Гончара так само, як і сучасність. У 50-х роках XX ст. виходять збірки но­вел «Південь» (1951 р.), «Дорога за хмари» (1953 р.), «Чари-комиші» (1958 р.), повісті «Микита Братусь» (1951р.) і «Щоб світився вогник» (1955 р.). 1952 рік — історичний роман «Таврія». 1957 рік —- історичний роман «Перекоп».

Шістдесяті роки теж були наповнені плідною працею. У цей час написано оповідання «Кре- сафт» (1963 р.), «На косі» (1966 р.), «Птахи над Бродщиною» (1967 р.), роман «Тронка» (1963 р.). Роман «Тронка» 1964 р. був удостоєний Ленінської премії.

1968 р. з’являється в журналі «Вітчизна» новий роман «Собор», який критика сприйняла спо­чатку схвально, а потім — дуже гостро. Роман було заборонено друкувати, і читач зміг ознайоми­тись з ним лише через двадцять років. Незважаючи ні на що, письменник продовжує свою роботу. 1972 р. дарує українській літературі повість «Бригантина». У 1976 р. О. Гончар пише роман «Берег любові». 1980 р. — з’являється роман «Твоя зоря».

Стиль творів Гончара можна охарактеризувати як лірико-романтичний. Своє право на своєрі­дне художнє мислення письменник відстоював не лише самою творчістю, а й у публіцистичних виступах та критичних статтях, що вміщені в книжках «Про наше письменство» (1972 р.), «О тех, кто дорог» (1978 р.), «Письменницькі роздуми» (1980 р.), «Чим живемо» (1991 р.).

Помер 14 липня 1995 року. Похований на Байковому цвинтарі.

Пошук на сайті: