Художній образ — реферат

Завдяки типовості літературних образів художники роблять не тільки глибокі узагальнення, а й далекосяжні висновки; тверезо оцінюють історичну ситуацію; навіть заглядають у майбутнє.

Так, наприклад, поступає М.Ю. Лермонтов у вірші «Пророцтво», де явно передбачає падіння дому Романових:

Настане рік, Росії чорний рік,

Коли царів корона впаде;

Забуде чернь до них колишню любов,

І їжа багатьох буде смерть і кров …

Органічність образу визначається природністю його втілення, простотою виразу і необхідністю включення в загальну образну систему. Образ тоді стає органічним, коли він стоїть на своєму місці і використовується за призначенням; коли мерехтить заданими йому смислами; коли з його допомогою починає функціонувати складний організм літературного творіння. Органіка образу полягає в його жвавості, емоційності, прочувствования, інтимності; в тому, що робить поезію поезією.

Візьмемо, приміром, два образи осені у таких маловідомих християнських поетів, як Преподобний Варсонофій (Пліханков) і Л.В. Сидоров. Обидва художники мають один предмет оповіді (осінь), але проживають і розфарбовують його по-різному.

Преподобний Варсонофій асоціює осінь з сумом, розчаруванням у житті. Ліричний герой не бачить в цьому пори року для себе нічого хорошого. Лише негода, та прилогу «колишнього»:

Вітер, дощ і холод,

І заколот душі і голод,

І колишнього думи і мрії,

Як з дерев спадшего листи …

Сумна ця земне життя!

Але за нею є інша –

Область вічного блаженства, раю,

Царство невечірній краси.

Образ осені тут цілком правдоподібний. Йому відповідає і холод, і роздуми про минуле. Проте образ осені представляється штучним, раціоналістичною. Занадто жорстко «зриває» він ліричного героя з дерева. Без усякого зв'язку закликає до раю.

А ось у Л.В. Сидорова осінь представляється зовсім по-іншому. Поет, зображуючи красу в'янення природи, немов співає пісню:

Ліс одягається яскравими фарбами

Пташка в ньому більше тепер не співає,

Сонце нас дарує останніми ласками:

Тиха осінь йде.

Радості минулі, радості далекі,

Радість тепер не живе.

Всі тісніше збираються думи сумні:

Тиха осінь йде.

Жовті, червоні листочки різні

Тихо за вітром летять,

В ночі ж темні зірки алмазні

Найяскравіше, ніж раніше горять …

Картина природи в цих рядках представляється такий живий і яскравою, що повністю забувається деяку недосконалість форми. Поет не просто розповідає про осінній вмирання лісу, тепла, радості. Він таємниче інтригує, зачаровує, присипляє читача. Присипляє спокійній мелодикою мови; тихими перебивками ритму («тиха осінь йде»), глибоко відчутими образами.

Цілком очевидно, що справді органічними (живими), природними і поетичними є художні образи у вірші Л.В. Сидорова. Його ліс, в якому вже не співає «пташка», його глибоке небо з «алмазними» зірками з граничною повнотою виявляє феномен осені, чітко передає її дух.

Ціннісну орієнтацію нав'язує художньому образу світогляд автора і аксіологічна функція твору. Оскільки художник доводить свою правоту, як правило, образами, жоден з них не залишається не заангажованою. Практично кожен щось стверджує або заперечує, і виявляється не даними, а заданим або ціннісно орієнтованим.

Так, образ гранатового браслета з уже згадуваної повісті А. І. Купріна орієнтує на вітальні цінності. Це земне щастя, життя з коханою. Образ Зірки, виведений І.Ф. Анненським, піднімає до цінностей онтологічним. Це істина, світло, краса. Образ замку (позначає рай) в однойменному романі Ф. Кафки обертає до філософії відчаю і антропоцентризму. Головний герой роману, землемір, ніяк не може потрапити в замок, тобто демонструє повне безвір'я. А ось образ будинку контрабандистів в Лермонтовської «Тамані» повертає в християнську систему координат, до цінностей релігійним. Оскільки, заглянувши в будинок контрабандистів, і побачивши, що там немає ікон, нібито зневірений Печорин абсолютно правильно вважає, що це поганий знак.

Художній образ може мати різну філософську чи релігійну «підкладку». І майже завжди вона сприяє побудові ціннісних структур твору; служить передачі сенсу. Завдяки ціннісної орієнтації художній образ набуває особливої ​​гостроти, динамічність, дидактизм.

Недомовленість – це згущений ліризм або лаконізм художнього образу. Недомовленість виникає в атмосфері психологічного (або соціального, духовного тощо) напруги і виявляється несподіваним самоусуненням автора, висновком його вуст. 3.Н. Гіппіус в «Зошити любові» наголошує: «Хай вічно закритою лежить зошит, / / ​​Нехай буде Любов моя недоговорено» .42 Недомовленість надає художньому образу таємничість, наділяє його смислової глибиною. Письменники розраховують вже не на художнє слово, але на читача, який запрошується до діалогу, налаштовується на співтворчість.

Так, наприклад, у вже згадуваній нами «тихої» «Осені» Л.В. Сидорова нічого не говориться ні про незвичайну чистоті і прозорості осіннього повітря, ні про його легкості й невагомості. Подібне замовчування і є прояв творчої недомовленості. Поет пропонує вихідний імпульс для роздумів: «ночі темні» і «зірки алмазні», певний настрій («радощі минулі») і програму переробки отриманої інформації: «яскравіше, ніж раніше горять». За читачем зберігається і свобода волі, і простір для творчої фантазії. Він самостійно визначає, чому зірки в цей час горять яскравіше, ніж раніше, і самостійно ж згущує смислові відтінки навколо даного йому художнього образу.3. Типологія (різновиди) художніх образів

Художня реальність літературного творіння, як правило, рідко виражає себе в одному, єдиному художньому образі. Традиційно вона виникає з багатозначного освіти; цілої системи. У цій системі багато образи відрізняються один від одного і виявляють приналежність до певного типу, різновиду. Тип образу визначається його походженням, функціональним призначенням і структурою.

На рівні походження розрізняють дві великі групи художніх образів: авторські і традиційні.

Авторські образи, як це видно із самої назви, народжуються у творчій лабораторії автора «на потребу дня», «тут і зараз». Вони виростають з суб'єктивного бачення світу художником, з його особової оцінки зображуваних подій, явищ або фактів. Авторські образи конкретні, емоційні й індивідуальні. Вони близькі читачеві своєї реальної, людською природою. Будь-хто може сказати: «Так, я бачив (пережив,« відчув ») щось подібне». У той же час авторські образи онтологично (тобто мають тісний зв'язок з буттям, виростають з нього), типові і тому завжди актуальні. З одного боку, ці образи втілюють історію держав і народів, осмислюють суспільно-політичні катаклізми (як, наприклад, горьківська буревісник, який пророкує і водночас закликає революцію). А з іншого – створюють галерею неповторних художніх типів, які залишаються в пам'яті людства як реальні моделі буття.

Так, наприклад, образ князя Ігоря з «Слова» моделює духовний шлях воїна, який звільняється від низинних пороків і пристрастей. Образ пушкінського Євгенія Онєгіна виявляє «ідею» розчарованого в житті дворянства. А ось образ Остапа Бендера з творчості І. Ільфа і Є. Петрова уособлює шлях людини, одержимого елементарної жагою матеріальних благ.

Традиційні образи запозичуються із скарбниці світової культури. Вони відображають вічні істини колективного досвіду людей в різних сферах життя (релігійної, філософської, соціальної). Традиційні образи статичні, герметичні і тому універсальні. Вони використовуються письменниками для художньо-естетичного «прориву» в трансцендентне і транссуб'ектівное. Головна мета традиційних образів – корінна духовно-моральна перебудова свідомості читача по «небесному» зразком. Цьому служать численні архетипи і символи.

Вельми показово використовує традиційний образ (символ) Г. Сенкевич у романі «Quo wadis». Цей символ – риба, яка в християнстві позначає Бога, Ісуса Христа і самих християн. Рибу креслить на піску Лігія, прекрасна полячка, в яку закохується головний герой, Марк Вініцій. Рибу малює спочатку шпигун, а потім мученик Хілон Хілонід, розшукуючи християн.

Древній християнський символ риби надає розповіді письменника не тільки особливий історичний колорит. Читач, слідом за героями, також починає вдумуватися у зміст цього символу і таємничим чином осягати християнське богослов'я.

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )

Знайшли помилку або неточність? Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: